Vukovarske gastronomske čarolije

VUKOVARSKE GASTRONOMSKE ČAROLIJE

Već tisućljeće na obali gdje Vuka utječe u Dunav stoji Vukovar, grad kao botanički vrt u cvijeću i zelenilu, ukrašen platanama i starim baroknimzdanjima, sa prostranim trgovinama i staništima bogate baštine. Naselje se nalaz na glavnom pravcu kopnenih i vodenih putova, na najplodnijoj zemlji za žitnicu i vinogorje, gdje su i vode njive - za ribolov, gdje zastaju putnici i brodari iz raznih krajeva svijeta. Vukovarsko područje naseljeno je od pamtivijeka, o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta, a bilo je gusto naseljen već u mlađem kamenom dobu. Od svih je nalazišta najpoznatije ono u Vučedolu, po kojem je čitava jedna eneolitska kultura dobila u znanosti ime “Vučedolska kultura”. Vučedolska keramika s glasovitom “Vučedolsko golubicom” po važnosti stavlja se uz bok velikih istočnih i sredozemnih kultura.

Zlatan Nadvornik

Knjiga