Naziv Hitovi
Lovac, lovina i lovački stol Hitova: 879
Jela Vrbovečkog kraja Hitova: 1065
Gorski Kotar - hrana za dušu i tijelo Hitova: 1986
Knjiga "Jela Like" Hitova: 4545
Knjiga "Navigaj lovi parićaj" Hitova: 3682
PIVO Hitova: 3572
Zagrebački stol Hitova: 1405
Oda UIR Hitova: 889