Parkiranje vozila osoba s invaliditetom

Parkiranje vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označneih mjesta za parkiranje

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11) osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, vozilo mogu parkirati bez naknade, osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Naljepnica se može dobiti tj. kupiti osobno u prostorijama Podružnice Zagrebparking (Šubićeva 40/III) ili putem mrežnih stranica Podružnice Zagrebparking (www.zagrebparking.hr).