Besplatna pravna pomoć

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine broj 63/08 i 81/11) omogućeno je hrvatskim državljanima i strancima da uz zadovoljenje propisanih zakonskih uvjeta ostvare svoja prava pred sudovima i javnopravnim tijelima na način da se troškovi pravne pomoći u cijelosti ili djelomično podmiruju iz državnog proračuna.

Detaljnije