Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Grad Zagreb

Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Pravilnikom o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001) propisana su pravila i smjernice ponašanja čelnika gradskih upravnih tijela i zaposlenika u gradskim uredima, zavodima i službama u odnosima s građanima, njihovim udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i pravnim subjektima i drugim pripadnicima javnosti.

Navedenim Pravilnikom propisano je kako su se, u ophođenju s javnošću, gradski službenici dužni pridržavati načela i smjernica: zakonitosti, nediskriminacije i ravnopravnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, primjerenosti, dosljednosti, objektivnosti i nepristranosti te dostupnosti informacijama (otvorenosti).

Osim toga, prilikom postupanja s pripadnicima javnosti od gradskih službenika se zahtijeva uljudno i kulturno ponašanje, s tim da svakoj osobi moraju pristupati s dužnim poštovanjem, a ne ignoriranjem i omalovažavanjem, a osobito ne vrijeđanjem i isticanjem nadmoćnosti ili bilo kojega drugog oblika arogancije.

Osobito napominjemo kako je pravo osoba s invaliditetom na prijam preko reda regulirano odredbom članka 15. stavak 3. Pravilnika, temeljem koje odredbe gradski službenici osobama s invaliditetom i starijim osobama trebaju dati prednost kada one čekaju na prijam u njihov ured.

Ukoliko postupanje gradskih službenika ne bi bilo u skladu s pravilima i smjernicama koje su propisane navedenim Pravilnikom tada je moguće uložiti prigovor čelnicima gradskih službi, a rok za odgovor je dva mjeseca (ako propisom nije određeno drukčije).