Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

Vlada Republike Hrvatske donijela je na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12) Odluku o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi, a temeljem koje se osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi utvrđuje u iznosu od 500,00 kuna.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi iz 2008. godine.