Godišnji plan 2017.

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2017. GODINU

UVOD

Osnovne smjernice za izradu Plana i programa rada Udruge invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) za 2017. godinu (PiP) mogu se pronaći u Globalnom planu UIR Zagreba za razdoblje od 2015-2019. godine. Prilikom izrade PiP-a vodilo se računa o usklađenosti sa svim strateškim dokumentima UIR Zagreba, ali i strategijama od značaja za rad i djelovanje UIR Zagreba: Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine u dijelu osiguranja integracije osoba s invaliditetom u važnim životnim područjima, zatim nacrtom Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. u smislu ostvarivanja života u obitelji i lokalnoj zajednici s pristupačnim uslugama te Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014-2020.) u dijelu osiguravanja uvjeta za borbu protiv socijalne isključenosti i smanjenja nejednakosti u društvu te smanjenja broja socijalno isključenih osoba.

UIR Zagreba će u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Gradom Zagrebom, Zagrebačkom županijom te drugim nadležnim institucijama i organima, kao i samostalno, djelovati na predlaganju propisa te sudjelovati u javnim raspravama bitnih za život članova, ali i ostalih osoba s invaliditetom te za funkcioniranje UIR Zagreba.

Za aktivnosti koje se odvijaju u većim grupama nastojat ćemo i dalje tražiti prikladan prostor.
Omogućavanje članovima UIR Zagreba pravedniji pristup korištenju usluga UIR Zagreba ostvarivat ćemo na način da ćemo kao i do sada davati prioritet onim članovima koji određeni vremenski period nisu koristili određene usluge. Praćenjem korištenja usluga omogućit ćemo svakom članu jednak pristup uslugama te transparentnost u financiranju usluga.

 

ČLANSTVO

Pojačat ćemo aktivnosti za zaustavljanje pada broja članova. Aktivnosti će biti usmjerene u dva smjera:

a)    zadržavanje postojećih članova
-    omogućavanje većem broju članova uključivanje u aktivnosti UIR Zagreba
-    rad na jačanju interesa članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba

b)    uključivanje novih članova
-    bolja promidžba UIR Zagreba
-    suradnja s velikim proizvodnim organizacijama
-    koristiti usluge „AdWords“ programa (oglašavanja)

Nastavit ćemo i razvijati postojeće sustave komuniciranja kojima ćemo omogućiti barem jednom mjesečno dostavljanje informacija što većem broju članova. Na taj način trebali bismo obuhvatiti barem 85% članova.

U 2017. godini očekujemo da će 8.600 članova platiti članarinu.

 

PROGRAMI

Kontinuirano praćenje socijalnog i materijalnog statusa članova
a.    Izrada anketnog upitnika o socijalnom i materijalnom statusu članova
b.    Provođenje anketiranja.
Oba zadatka trebalo bi dovršiti do 30. lipnja 2017. godine.

 

Osiguravanje postojećih prava i usluga
-    ostvarenje smanjene RTV pristojbe
-    ostvarenje smanjene mjesečne naknade T-com usluge
-    korištenje besplatnih termina bazena Zimskog plivališta "Mladost" i Utrine
-    korištenje besplatne fizikalne terapije u Domu Zdravlja Centar, u Runjaninovoj
-    besplatno učlanjenje u bilo koju Gradsku knjižnicu Grada Zagreba
-    ostvarenje popusta prilikom kupovine karata u kazalištima Gavella, Kerempuh, Teatar na Trešnjevci (TNT), Mala scena, Žar ptica, Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) te u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
-    sudjelovanje u raznovrsnim i mnogobrojnim klupskim aktivnostima
-    ostvarenje besplatnog ulaska u Muzej Grada Zagreba
-    ostvarenje besplatnog javnog prijevoza u Gradu Zagrebu i dijelovima Zagrebačke županije
-    ostvarenje popusta na fizikalne terapije u Nado centru zdravlja Zagreb
-    ostvarenje popusta na usluge u EMENA, Centru za tijelo i pokret
-    ostvarenje popusta u Autoškoli Megastart
-    ostvarenje popusta na frizerske usluge u frizerskom salonu Funky frizz
-    ostvarenje popusta na usluge fizikalne terapije i rehabilitacije kod privatne prakse Donadić fizioterapija
-    ostvarenje popusta na krojačke usluge u krojačkom salonu Jura
-    ostvarenje popusta na usluge zavarivanja u Durometalu
-    ostvarenje popusta na proizvode i usluge kod tvrtke Egeria
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Bauerfeind
-    popust na usluge vezane za posredovanje u prometu nekretnina u agenciji Nekretnine Pistacio
-    popust na cijene izrade mrežne stranice kod tvrtke Pistacio
-    popust na usluge njege i pomoći u kući i izvan nje kod tvrtke Anis
-    ostvarenje gratis ulaznica za Nacionalni park Kornati
-    popust na ulaznice za Nacionalni park Mljet
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Medikor
-    ostvarenje popusta na usluge kod tvrtke Dentix
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Nucleus
-    ostvarenje popusta na usluge u Centru za mikroklimu Nucleus
-    propagiranje aktivnosti UIR Zagreba u Glasilu invalida rada (GIR), časopisu Informacije HSUIR-a, mrežnim stranicama Udruge, društvenim mrežama Facebook i Instagram, oglasnim pločama UIR Zagreba, putem SMS-a te na raznim internim i javnim manifestacijama.

 

Utvrđivanje novih prava i usluga
-    pokušati ostvariti suradnju sa barem nova dva suradnika

 

Osmisliti odgovarajuću evaluaciju i praćenje kvalitete života članova koji su bili uključeni u edukacijske programe
-    kreirati upitnik za ispitivanje zadovoljstva polaznika (stečenim znanjem, pruženom uslugom te daljnjom upotrebom stečenog znanja)
-    ispitivanje provesti nekoliko mjeseci po završetku edukacije

Indikator provedbe:
-    broj anketiranih osoba – barem 90% polaznika tečajeva
-    zadovoljstvo programima edukacije

 

Kontinuirano ažuriranje baze podataka naših članova
Prikupljanje, unos, obrada i ažuriranje podataka – polugodišnja obrada podataka

 

Mjere za povećanje broja članova: akcija "UČLANI NOVOGA ČLANA"
Nastavit ćemo provedbu akcije i nastojati je učiniti zanimljivijom kako bismo uključili još više članova.

Indikator provedbe:
-    broj novo učlanjenih članova kroz akciju – očekivani rezultat: 180 novih članova

 

Programi zdravstvene zaštite
Kontinuirano ćemo provoditi sljedeće preventivne programe u svrhu promicanja zdravlja te sprečavanja nastanka invaliditeta i težih oštećenja zdravlja:
-    mamografski pregled za žene s invaliditetom u suradnji s Gradskim uredom za  socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
-    preventivno-zdravstvena akcija koja obuhvaća besplatnu kontrolu razine glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi te besplatnu kontrolu krvnog tlaka (prostorije Udruge)
-    osiguravanje terapijskih procedura te zdravstveno-rekreativnih programa u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju: Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica
-    besplatna fizikalna terapija u okviru usluge "Bolnica u kući" (DZ Centar, Runjaninova)


Programi zdravstvene zaštite

Aktivnost                                                     Broj članova    Broj novih članova
Mamografski pregled za žene s invaliditetom           40                    20
Preventivno-zdravstvena akcija                            250                    90
Rekreativno-zdravstveni program                         285                   100
Fizikalna terapija                                                240                     20


Rekreativno-zdravstveni program

lokacija                   Broj noćenja    Planirani broj članova    Planirani broj osoba
Varaždinske toplice       3500                       170                              270
Daruvarske toplice         500                         25                                45
Thalassotherapia         1400                         90                               120
UKUPNO                     5400                       285                               435

 

Ljetovanje
U 2017. godini organizirat ćemo ljetovanje po vrlo povoljnim uvjetima u 17 turnusa po 10 dana osiguravajući 1062 noćenja za barem 118 osoba u hotelu Thalassotherapia u Crikvenici u razdoblju od 02.05. do 02.10. 2017. godine. Članovima će se u okviru ovog programa pružiti i mogućnost korištenja terapija.
UIR Zagreba će ove godine sufinancirati svakom članu UIR Zagreba jedno sudjelovanje tijekom godine u desetdnevnom Programu ljetovanja odnosno dvanaestdnevnom Rekreativno-zdravstvenom programu.

 

Mobilni tim
Pojačati rad mobilnoga tima. Usluge mobilnog tima učiniti poznatim, prepoznatljivim i poželjnim kako bi povećali broj korisnika.
Pronaći načine kako doznati članove kojima je potrebna pomoć Mobilnog tima. Zatražiti pomoć članova preko oglasne ploče i mrežne stranice UIR Zagreba da nam jave podatke o članovima kojima je potrebna pomoć.
Broj članova koje ćemo posjetiti    100
Broj posjeta                                300

 

Razgovor sa socijalnim radnikom ili psihologom
-    savjetodavna pomoć telefonskim putem i u prostorijama Udruge
Broj članova koji će se kontaktirati    30
Broj telefonskih razgovora              100

 

Organizacija edukativnih i stručnih susreta
U narednoj godini organizirat ćemo deset edukativnih i stručnih susreta s nama sličnim organizacijama izvan Zagreba odnosno sudjelovanja u okviru sportske rekreacije za osobe s invaliditetom. U okviru klupskih aktivnosti organizirat ćemo i nadalje ostvarenje dijela programa na terenu izvan Zagreba. Pritom ćemo nastojati organizirati istovremeni odlazak na teren većeg broja članova – sudionika nekoliko klupskih radionica i organiziranih grupa.

                          Aktivnost                           Broj izleta     Broj članova    Broj članova koji će sudjelovati 1.x
Susreti i sudjelovanja u sp. rekreaciji za OSI          6                 100                               30
Organizirana druženja izvan Grada Zagreba           4                  50                                10

Organizacija i sudjelovanje na manifestacijama:
Značajni datum                        Planirani broj uključenih članova UIRZ    Planirani broj gostiju     Planirani broj aktivnosti    Planirani broj natjecatelja
Dani otvorenih vrata                                           60                                          30                              cca 15                               0
Dani otvorenih vrata udruga                                40                                     prolaznici                               10                               0
Nacionalni dan invalida rada                                50                                          20                                      2                               0
Svjetski dan plesa                                              10                                                                                    1                               0
Memorijal "Marije Topić"                                     60                                         190                                    10                            130
Svjetski dan glazbe                                            20                                                                                    1                               0
Tjedan udruga                                                   25                                     prolaznici                                 2                               0
Festival jednakih mogućnosti                               30                                                                                   2                               0
Jarunski susreti                                                  20                                                                                   7                              20
Maksimirske jeseni                                             20                                                                                   7                               10
Dan UIR Zagreba                                             150                                           50    2    0
Međunarodni dan osoba s invaliditetom                80                                                                                    1                               0

 

Klupske aktivnosti
Zadržati postojeće klupske aktivnosti. Pronaći načine motiviranja članova za sudjelovanje u klupskim aktivnostima s ciljem povećanja korisnika. Nastojati osigurati dodatna sredstva za realizaciju klupskih aktivnosti kroz natječaje. Nastojati pronaći dodatnu lokaciju za provođenje aktivnosti vezanih za vježbanje. Promicati i dalje ideju volonterizma kroz što veći angažman volontera te nastojati osigurati njihovo usavršavanje.

UIR Zagreba kontinuirano će tijekom 2017. godine u okviru klupskih aktivnosti organizirati predavanja, prezentacije i radionice u okviru kojih će članovi imati mogućnost razviti, usavršiti i iskazati svoje kreativne i umjetničke sposobnosti, usvojiti nova znanja, razviti i usavršiti funkcionalne i motoričke sposobnosti, kao i kognitivne i konativne osobine. Tako će se klupske aktivnosti organizirati i provoditi u okviru edukativnih, rekreativno-sportskih, plesnih, savjetodavnih i kreativnih radionica te radionica zdravog vježbanja.

Unikatni radovi izrađeni u okviru navedenih radionica izložit će se na raznim manifestacijama i prodavati na nekima od njih, dok će članovi na tim istim manifestacijama sudjelovati kao plesači, pjevači, glumci ili sportaši. Sve navedeno odvijat će se u prostorijama UIR Zagreba, ali i izvan njih na sljedećim manifestacijama: Dani otvorenih vrata UIR Zagreba, Nacionalni dan invalida rada, Tjedan Udruga, Dani otvorenih vrata udruga, Festival jednakih mogućnosti, izložbe Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Svjetski dan plesa, Jarunski susreti, Svjetski dan glazbe, Maksimirske jeseni, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, kao i na svim drugim manifestacijama za koje naknadno dobijemo poziv ili saznamo.
Organizirati korištenje klupskih prostorija od 08,00 do 20,00 sati.

 

RAZVIJANJE SUSTAVA INFORMIRANJA I PROMIDŽBA

Nastavit ćemo izdavanje Glasila invalida rada – GIR dva puta godišnje, kao i aktivnosti oko pronalaska medijskog pokrovitelja.
Utvrdit ćemo situacije povodom kojih ćemo tiskati letke i brošure.

UIR Zagreba će tijekom 2017. godine za svoje članove osigurati dostupnost raznovrsnih informacija, pa tako i onih vezanih za pravnu regulativu osoba s invaliditetom, neovisno o vrstama oštećenja.

Tijekom 2017. godine članovima ćemo omogućiti službene informacije dostupnima putem:
-    besplatne distribucije 12.000 primjeraka službenog glasila UIR Zagreba – Glasilo invalida rada (GIR) u dva navrata (u siječnju i srpnju),
-    besplatne distribucije letaka, godišnje oko 1.000 kom,
-    redovitog obavještavanja putem mailing liste, e-biltena i SMS poruka,
-    organiziranja oko 15 raznovrsnih okruglih stolova, tematskih predavanja i prezentacija,
-    besplatne distribucije informacija o pravima i povlasticama članova UIR Zagreba, ali i drugih osoba s invaliditetom, godišnje otprilike 9.000 primjeraka,
-    redovitog oglašavanja na oglasnim pločama u prostorijama UIR Zagreba,
-    redovitog oglašavanja i ažuriranja mrežne stranice (www.uir-zagreb.hr),  Facebook stranice (http://tiny.cc/uirzagreba) te Instagram profila (https://www.instagram.com/uir.zagreba),
-    telefona, e-maila ili osobno u prostorijama UIR Zagreba.

Nastaviti prikupljati mišljenja, stavove i prijedloge članova UIR Zagreba anketnim upitnikom putem Interneta. Uvesti anketiranje članova UIR Zagreba i putem telefona uz prethodnu edukaciju zaposlenika Stručne službe.

Uvesti program E-čitaonica odnosno proširiti mogućnosti korištenja računala i pretraživanja Interneta u prostorima UIR Zagreba za članove UIR Zagreba.

Pokušati se promovirati putem nekih časopisa.

 

STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST

Pratit ćemo i analizirati primjenu zakonskih propisa s područja javnog prometa te poticati i sudjelovati u izmjeni postojećih propisa radi povećanja osobne mobilnosti građana i postizanja održive mobilnosti.

 

PRAVNA ZAŠTITA

Članovima ćemo osigurati odgovarajuću stručnu pravnu pomoć nastavkom rada pravnog savjetovališta u prostorijama UIR Zagreba, kao i u domovima članova s ograničenom pokretljivosti. Planiramo da ćemo na taj način pružiti 800 pravnih savjeta za 550 članova.
Nastavit ćemo kontinuirano pripremati informacije s područja pravne regulative vezano za problematiku osoba s invaliditetom.

 

SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA, DRUGIM UDRUGAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

Nastavit ćemo suradnju sa Studijskim centrom socijalnog rada pri Pravnom fakultetu te pokušati uspostaviti kontakte s drugim fakultetima i ponuditi im suradnju.
Nastavit ćemo suradnju s državnim i lokalnim vlastima te srodnim asocijacijama na području cijele Republike Hrvatske, a posebno pokrenuti suradnju sa Zagrebačkom županijom, budući da UIR Zagreba djeluje i na njenom području.
Nastavit ćemo suradnju s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i Zajednicom saveza organizacija invalida Hrvatske te srodnim udrugama osoba s invaliditetom, kao i s humanitarnim organizacijama i institucijama.
Pojačat ćemo suradnju s Maticom umirovljenika Hrvatske i Maticom umirovljenika Grada Zagreba te sa Zagrebačkim športskim savezom osoba s invaliditetom.
Cilj svih gore navedenih suradnji je razmjena iskustava u rješavanju problema članova udruga i partnerstvo u realizaciji projekata i programa.


MEĐUNARODNA SURADNJA

Nastavit ćemo suradnju sa češkom organizacijom Orfeus i tražiti srodne udruge u inozemstvu s ciljem razmjene iskustava te kao partnere za prijavljivanje na neke EU natječaje.

 

REKREACIJA, RAZONODA I SPORT

UIR Zagreba će tijekom 2017. godine promicati rekreativno-sportske aktivnosti u okviru petnaestak rekreativno-sportskih radionica i radionica zdravog vježbanja, zatim Memorijala Marije Topić i programa Sport za sve te u okviru četiri-pet natjecanja i susreta s ostalim udrugama invalida rada.

Dio navedenoga, UIR Zagreba provodit će samostalno u klupskim prostorijama dok će dio provoditi na bazenima Zimskog plivališta "Mladost", Utrina i bazenu Mladost na Jarunu, zatim na kuglani Zagreb te u parkovima, šumama, jezerima i sličnim prirodnim područjima, a aktivnosti će se nastojati proširiti i na bazen na Sveticama.
Također, dio rekreativno-sportskih aktivnosti provodit će se u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za obrazovanje, kuglanom Zagreb, Zagrebačkim savezom sportske rekreacije 'Sport za sve', Zagrebačkim športskim savezom osoba s invaliditetom te RŠC Jarun. Pokrenuti aktivnosti da se nadstrešnica na Jarunu i prostor oko nje učini atraktivnijim.

 

CIVILNO DRUŠTVO

Sustavno ćemo se angažirati na podizanju razine svijesti javnosti o značenju udruga osoba s invaliditetom na način da ćemo se uključiti u planiranje i provođenje svih mjera i aktivnosti - na radnim sastancima, u radnim skupinama i u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.
Predsjednik UIR Zagreba član je Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te će aktivno sudjelovati na svim radnim sastancima, u radnim skupinama.
Intenzivirat ćemo suradnju sa Zagrebačkom županijom i sa srodnim Udrugama u Zagrebačkoj županiji radi zajedničkog djelovanja prema financijski pristupnim programima iz EU fondova za boljitak osoba s invaliditetom i njihove aktivnosti u društvu.

 

ZAKONSKA REGULATIVA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

U 2017. godini aktivno ćemo nastaviti naše sudjelovanje u javnim raspravama o zakonima i propisima koji se odnose na prava osoba s invaliditetom i rad udruga.
U cilju smanjenja ozljeda na radu i u svezi s tim nastanka invalidnosti, inicirat ćemo rasprave i aktivnosti: prevencije ozljeda na radu, prevencija profesionalnih bolesti, redovni zdravstveni pregledi i kontrole radnika izloženih rizičnim poslovima.
UIR Zagreba će, u skladu sa svojim nadležnostima, organizirati i sudjelovati u aktivnostima koje provode SOIH i HSUIR, surađivati s ostalim udrugama i institucijama te izvršavati svoje obveze po usvojenim dokumentima te zakonima i propisima i pravodobno izvještavati članstvo, javnost i nadležne institucije i organe o poduzetim aktivnostima.

 

IMOVINA UDRUGE

Redovito ćemo održavati prostor, inventar i vozilo UIR Zagreba te nabavljati potrebne materijale, rekvizite i opremu za redovno funkcioniranje svih aktivnosti i programa UIR Zagreba. Tražiti od Grada sredstva za popravak krova na zgradi UIR Zagreba.

 

STRUČNA SLUŽBA

UIR Zagreba će tijekom 2017. godine nastaviti provoditi aktivnosti:
-    vezane za financiranje osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Grad Zagreb,
-    za osiguravanje sustavnog financiranja programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Djelatnici Stručne službe su zaduženi za provedbu zaključaka tijela UIR Zagreba. Sukladno predloženom Programu kojim se predviđa povećanje djelatnosti UIR Zagreba u 2017. godini planiramo:
a)    zadržati sve dosadašnje zaposlene djelatnike: voditeljicu Stručne službe (VSS), 2 savjetnika (VSS), stručnog suradnika (VSS), 2 suradnice (SSS)
b)    sukladno dostupnim sredstvima, zaposlili bismo stručnog suradnika (VSS) ili suradnika (SSS).
Koristit ćemo načine zapošljavanja za koje sredstva osiguravaju državna tijela (npr. javni radovi isl.)

Upućivat ćemo zaposlenike Stručne službe na razne oblike stručnog usavršavanja: informatika, strani jezici, priprema materijala za natječaje u RH i EU.
Nastojat ćemo i nadalje koristiti mogućnost angažiranja djelatnika putem raznih volonterskih i sličnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu.
Za dio osnovnih poslova UIR Zagreba i pojedinih projekata i programa potrebna je pomoć za koju će se angažirati izvršioci Ugovorom o djelu.

 

ORGANI UPRAVLJANJA UIRZ

Tijekom 2017. godine planiramo dvije sjednice Skupštine, 8-10 sjednica Upravnog odbora te 2 sjednice Nadzornog odbora dok će se Sud časti sastajati po potrebi. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora bit će uključeni u realizaciju pojedinih zadataka iz ovoga Programa.

 

FINANCIRANJE

U suradnji s ostalim udrugama tražit ćemo da se sustavno riješi način financiranja osnovne djelatnosti. Najveći dio sredstava osigurat ćemo iz članarina, a manji dio kroz projekte i programe na natječajima te kroz donacije ili sponzorstva.