• Glasilo invalida rada (GIR)

  Glasilo invalida rada (GIR)

  Novo izdanje Glasila invalida rada (GIR) 48 možete pročitati ili preuzeti osobno u prostorijama Udruge u radno vrijeme ili s naše stranice: GIR

 • Stimulacija

  Stimulacija

  Idemo dalje !!!

  Uključite se u stimulacijske aktivnosti UČI I OSVOJI i UČLANI NOVOG ČLANA, obnovite svoja znanja, naučite štogod novo, promovirajte Udrugu i pritom osvojite vrijedne nagrade. Opširnije.

 • Rekreativno-zdravstveni program

  Rekreativno-zdravstveni program

  U 2019. godini nastavljamo suradnju sa sve tri Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju: Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica. Opširnije.

 • I mi smo zvijezde

  I mi smo zvijezde

  Četvrtu godinu zaredom organiziramo besplatnu kulturno-zabavnu manifestacija
  I MI SMO ZVIJEZDE
  , ove godine u tri grada - Zagrebu, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Datume i lokacije provjerite klikom na sljedeću poveznicu: Detaljnije.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

sat                        info7                         druzenje17
Radno vrijeme                    
Kako postati član                        Mogućnosti članstva

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta
i cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom

Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13) odredbama članka 88. propisuje iznimke od plaćanja godišnje naknade i cestarine.

Prema stavku 1. navedenog članka Zakona naknadu za uporabu javnih cesta ne plaćaju:
„Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Prema stavku 2. navedenog članka Zakona cestarinu ne plaćaju:
„Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% ne plaćaju cestarinu iz članka 86. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.“

Nastavno ističemo kako se prema stavku 3. navedenog članka Zakon ova prava ostvaruju na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a na pisani zahtjev osobe s invaliditetom.
Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) predmetnom zahtjevu treba priložiti:
- presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata).

Ukoliko se iz priloženog rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima).

Na temelju rješenja Ministarstva tijelo koje sukladno posebnom propisu obavlja registraciju vozila, odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole, oslobodit će osobu s invaliditetom obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javih cesta, a Hrvatske autoceste d.o.o. izdat će potvrde/smart kartice za oslobađanje plaćanja cestarine.
Na kraju napominjemo kako je odredbom članka 89. Zakona propisano da se oslobađanje od plaćanja cestarine može ostvariti samo ako se osoba s invaliditetom nalazi u osobnom automobilu za koji je izdan takva isprava, a za postupanje suprotno tome, člankom 115. Zakona, predviđena je novčana kazna od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.

Newsletter

logotipHRboja projekti1veci

Udruga invalida rada Zagreba je korisnik institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok