Oslobođenje sudskih pristojbi za osobe s invaliditetom

OSLOBOĐENJE SUDSKIH PRISTOJBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudskim pristojbama (dalje: Zakon) od 1. siječnja 2019. godine prošireno je pravo oslobođenja od sudskih pristojbi i na osobe s invaliditetom dok je ranije to pravo bilo priznato tek invalidima Domovinskoga rata.

Podsjetimo, sudske pristojbe plaćaju se u svakom od sljedećih postupaka:

1. parničnom 

2. izvanparničnom 

3. ovršnom 

4. ostavinskom 

5. zemljišnoknjižnom 

6. kaznenom, po privatnoj tužbi

7. u upravnim sporovima

8. postupku upisa u sudski registar

9. postupku stečaja i likvidacije

10. drugim slučajevima propisanim zakonom.

Stavak 1. članka 10. Zakona govori da stranka koja nije u mogućnosti platiti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za uzdržavanje sebe i svoje obitelji može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe sukladno posebnim propisima.

Sukladno stavku 5. članka 11. Zakona status osobe s invaliditetom dokazuje se temeljem valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OSLOBOĐENJE SUDSKIH PRISTOJBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
 
Stupanjem na snagu novog Zakona o sudskim pristojbama ( dalje : Zakon ), na snazi od 01.01.2019,  prošireno je pravo oslobođenja od sudskih pristojbi i na osobe s invaliditetom dok je ranije ovo pravo bilo priznato tek invalidima Domovinskoga rata.
Podsjetimo, sudske pristojbe plaćaju se u svakom u:
1. parničnom postupku
2. izvanparničnom postupku
3. ovršnom postupku
4. ostavinskom postupku
5. zemljišnoknjižnom postupku
6. kaznenom postupku po privatnoj tužbi
7. postupku u upravnim sporovima
8. postupku upisa u sudski registar
9. postupku stečaja i likvidacije
10. drugim slučajevima propisanim zakonom.
Stavak 1. članka 10. Zakona govori da stranka koja nije u mogućnosti platiti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za uzdržavanje sebe i svoje obitelji može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe sukladno posebnim propisima. Sukladno stavku 5. Članka 11. Zakona status osobe s invaliditetom dokazuje se na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok