Zdravstvena zaštita tijekom privremenog boravka u inozemstvu

Osobe koje su obvezno osigurane u Republici Hrvatskoj, za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu imaju pravo na korištenje hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po njihov život i zdravlje. Kako bi tijekom boravka u inozemstvu u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge, potrebno je prije odlaska prijaviti boravak u inozemstvu i pribaviti potrebnu potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (izdaje mjesno nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO) te uplatiti poseban doprinos po danu boravka u inozemstvu koji iznosi najviše 0,51 % na proračunsku osnovicu osiguranja koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, važeće u vrijeme uplate posebnog doprinosa.

Pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inozemstvu imaju:

 • osobe koje u inozemstvu borave radi privatnog posla,
 • članovi obitelji osobe koju je poslodavac uputio u inozemstvo, dok s njom borave u inozemstvu,
 • učenici i studenti koji se u inozemstvu školuju prema vlastitom opredjeljenju.

HZZO izdaje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na osnovu:

 • pravilno popunjene tiskanice prijave/odjave boravka osigurane osobe u inozemstvu
  (mora biti naznačen prvi i posljednji dan boravka u inozemstvu),
 • dokaza o uplaćenom doprinosu za sve dane planiranog boravka u inozemstvu.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na teret sredstava HZZO-a ne može se ostvariti:

 • ako se ne uplati poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • ako se ne provede postupak u svezi s prijavom boravka u inozemstvu i pribavljanjem potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • ako se uplati poseban doprinos i provede postupak u vezi s prijavom boravka i pribavljanjem potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, ali se za vrijeme korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranik ne javi nadležnom područnom uredu HZZO-a zbog daljnjeg praćenja zdravstvenog stanja i ocjenjivanja potrebe povratka (prijevoza) u Hrvatsku,
 • ako se u inozemstvu koristi stomatološko-protetska pomoć i stomatološko-protetski nadomjesci, te nabave ortopedska i druga pomagala, osim u slučaju kada je ugovorom o socijalnom osiguranju drukčije uređeno ili je osigurana osoba upućena na liječenje u inozemstvo u skladu s općim aktom HZZO-a.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok