ZET-ove pokazne karte

UPORABA ZET-ovih POKAZNIH KARATA

U Službenom glasniku Grada Zagreba broj 15/11. od 28. rujna 2011. godine objavljen je pročišćeni tekst Odredbi za primjenu Cjenika za prijevoz putnika i prtljage u javnom prometu na području Grada Zagreba kojima se, među ostalim, regulira i način uporabe beskontaktne pretplatne karte (pokazna karta). Sukladno tekstu navedene Odredbe (u dijelu I. Opće odredbe, točka 3. alineja a)) propisano je kako su putnici dužni prilikom svakog ulaska u vozilo, a da bi ostvarili pravo na prijevoz:

"beskontaktne pretplatne ili vrijednosne karte ZET-a registrirati na uređajima za registraciju karata, prislanjanjem karte na uređaj za registraciju koji je postavljen na svim ulazima u vozila ZET-a.

Korisnici vrijednosne karte, uređajem za registraciju ujedno i plaćaju prijevoz za odabranu opciju na zaslonu uređaja.

Pretplatna i vrijednosna karta koja nije valjano registrirana smatra se neispravnom voznom kartom."

Navedenim Odredbama (V. Pretplatne karte točka 12.) propisano je da je pretplatna karta plastična beskontaktna vozna karta s ugrađenim čipom i utisnutim slijedećim podacima na karti: naziv prijevoznika, grb Grada Zagreba, ime i prezime i fotografija korisnika te serijski broj karte (prenosiva pretplatna karta izdaje se bez fotografije i imena korisnika). U čip pretplatne karte elektronički se pohranjuju podaci sukladno točki 16. Cjenika ZET-a.

I u ovoj točci navedenih Odredbi osobito je naglašeno da je pri ulasku u vozilo ZET-a putnik dužan registrirati se prislanjanjem pretplatne karte na uređaj za registraciju karata te da pretplatna karta koja nije uredno registrirana smatra se neispravnom voznom kartom. Valjanost karte potvrđuje se kratkim zvučnim signalom te zelenim svjetlom i porukom na zaslonu uređaja, a ako je karta neispravna, oglasit će se zvučni alarm te će se upaliti crveno svjetlo i poruka na zaslonu uređaja.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok