Mirovinsko osiguranje

Dana 01. studenog 2010. godine stupio je na snagu
Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 121/10.).

Odredbama navedenog Zakona uvedene su neke novine u postojeću regulativu od kojih kao najvažnije možemo istaći slijedeće:

  • izjednačavaju se uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu (65 godina) i prijevremenu starosnu mirovinu (60 godina) za žene i muškarce, tako da se dobna granica za ostvarivane prava za žene postupno povećava – svake godine za 3 mjeseca. To prijelazno razdoblje traje do 2030. godine;
  • postotak smanjenja prijevremene starosne mirovine za buduće korisnike te mirovine određuje se zavisno od njihovog navršenog mirovinskog staža, a umanjenje polaznog faktora kreće se od 0,15% do 0,34% po mjesecu mirovinskog staža. Za žene i u ovom slučaju vrijedi prijelazno razdoblje do 2030. godine;
  • starosne mirovine (koje se prvi put ostvaruju) – povećavat će se od 0,15% po mjesecu kasnijeg odlaska u mirovinu, a najviše do 5 godina, tj. maksimalno za 9%, ovisno o navršenom mirovinskom stažu osiguranika. Na isti način utvrđuje se polazni faktor za određivanje obiteljske mirovine osiguranika koji je umro nakon navršene 65. godine života i nije stekao mirovinu;
  • izjednačavaju se uvjeti starosne dobi (60 godina) za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, za roditelje (majka i otac) koje je osiguranik, odnosno korisnik mirovine uzdržavao;
  • rok za prijavu i odjavu na mirovinsko osiguranje skraćen je sa dosadašnjih 15 dana na 8 dana;
  • obvezno mirovinsko osiguranje dosadašnjih individualnih poljoprivrednika uređeno je na potpuno nov način, a zatečenim osiguranicima omogućen je ostanak, odnosno istup iz osiguranja ako nisu obuhvaćeni upisnikom obiteljskih poljoprivrednih kućanstava;
  • u razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, osiguraniku ženi, za stjecanje prava na starosnu mirovinu, snižava se dobna granica za tu mirovinu na temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem prema dobnoj granici određenoj člankom 26. ovoga Zakona.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok