Glasovanje osoba s invaliditetom

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo je Obvezatne upute načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto.

1. Glasovanje osoba s invaliditetom

Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena kandidata za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. Glasovanje osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Kad birač zbog teže bolesti, nemoći, ili s obzirom na postojanje invaliditeta ne može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto dužno je dostaviti obavijest o tome predsjedniku ili zamjeniku predsjednika biračkog odbora.

Birački odbor će svakom biraču koji je pravovremeno, (dakle do 12:00 sati na dan održavanja izbora) obavijestio birački odbor, omogućiti glasovanje.

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon gore navedenog roka, dakle nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji ne može pristupiti biračkom mjestu želi glasovati, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će najmanje dva člana ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se birač nalazi i omogućiti mu glasovanje vodeći računa o tajnosti glasovanja. Zato je potrebno sa biračkog mjesta uzeti više glasačkih listića kako bi birač mogao nasumice odabrati jedan od više glasačkih listića, kako bi se smanjila mogućnost saznanja serijskog broja glasačkog listića radi zaštite prava tajnosti glasovanja.

Članovi biračkog odbora će birača, kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, uputiti da ima pravo glasovati na način da zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Birač će nakon glasovanja sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja ne vidi kako je birač popunio glasački listić), potom će takav glasački listić staviti u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora.

Na omotnici (kuverti) upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidate za izbor članova vijeća ili predstavnika određene nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koju treba označiti navođenjem imena općine ili grada odnosno županije.

Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto, pred ostalim članovima biračkog odbora, otvoriti omotnicu (kuvertu) te će bez pregledavanja presavijenog glasačkog listića isti (presavijen) ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće na tom biračkom mjestu.

Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, dužan je na odgovarajućem izvatku iz popisa birača zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena birača koji je glasovao na opisani način.

Kad biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač – osoba s invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, predsjednik biračkog odbora odrediti će dva člana biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom glasovanje na način predviđen u točki 2. ovih Obvezatnih uputa te će oni postupiti u skladu s istima.

Glasovanje birača koji su na način opisan u točkama 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa glasovali uz pomoć druge osobe, posebno će se poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Telefonski brojevi Gradskog izbornog povjerenstva: 01/6166051 i 6166055.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok