Dopunsko zdravstveno osiguranje

NOVA CIJENA POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Od 01. listopada 2013. godine stupila je na snagu
Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13)
temeljem koje se uvodi jedinstvena cijena police za sve kategorije osoba
koje su ugovorile ovu policu i to u godišnjem iznosu od 840,00 kuna,
odnosno 70,00 kuna mjesečno.

Ujedno je važno naglasiti kako se ova Odluka odnosi samo na promjenu cijene police,
ali ne dira u prava osoba koje su, po postojećim propisima,
oslobođene plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Dakle, za te će osobe troškovi dopunskog zdravstvenog osiguranja
i dalje biti plaćani na teret Državnog proračuna.

~~~~~~~ *** ~~~~~~~ *** ~~~~~~~*** ~~~~~~~

Hrvatski je sabor ipak, na žalost, usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 71/10.) kojim su imijenjeni uvjeti pod kojima se, za pojedine kategorije osiguranika, u državnom proračunu osiguravaju sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (članak 14.a), pa se tako sada dopunsko osiguranje plaća iz državnog proračuna za slijedeće osiguranike:

  1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi;
  2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;
  3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene);
  4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina;
  5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b ovoga Zakona:
  6. ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice (1.516,32 kn - važeći iznos za 2011. godinu),
  7. odnosno u slučaju osiguranika samca ako ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice (1.939,39 kn) - važeći iznos za 2011. godinu).
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok