Indeks Članka

 

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom uredu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge invalida rada Zagreba donesen na Skupštini dana 22. travnja 2009. godine.

Članak 63.

Statut potpisuje Predsjednik.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge i mrežnim stranicama Udruge.

U Zagrebu, 22. travnja 2015. godine

Predsjednik:

Zlatko Bočkal

 

Statut

Dokumentacija

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Izvješća
  • Dokumenti

Statut Udruge invalida rada Zagreba: Statut

Izmjene i dopune Statuta Udruge invalida rada Zagreba: Izmjene

Opširnije

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

Opširnije

Za svaku proteklu godinu, Udruga invalida rada Zagreba sastavlja izvješća o radu koja podnosi prvenstveno Skupštini UIR Zagreba, a potom i Gradskoj Upravi Grada Zagreba, a koja smo i za sve vas učinili dostupnima klikom na neki od niže navedenih crvenih gumbiju :

Opširnije

Dokumenti, strategije, vodiči..

Opširnije
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok