Indeks Članka

 

VII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 53.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti Udruge moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta, a Statut mora biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 54.

Za donošenje Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta, potrebno je na prijedlog Upravnog odbora provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.

Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta, priprema Upravni odbor i podnosi Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za donošenja Statuta.

Tumačenje ovoga Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 55.

Pojedina pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor.

Članak 56.

Unutarnja organizacija i ustrojstveni oblici Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom biti će uređena općim aktima koje donose tijela Udruge određena ovim Statutom.

Dokumentacija

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Izvješća
  • Dokumenti

Statut Udruge invalida rada Zagreba: Statut

Izmjene i dopune Statuta Udruge invalida rada Zagreba: Izmjene

Opširnije

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

Opširnije

Za svaku proteklu godinu, Udruga invalida rada Zagreba sastavlja izvješća o radu koja podnosi prvenstveno Skupštini UIR Zagreba, a potom i Gradskoj Upravi Grada Zagreba, a koja smo i za sve vas učinili dostupnima klikom na neki od niže navedenih crvenih gumbiju :

Opširnije

Dokumenti, strategije, vodiči..

Opširnije
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok