Indeks Članka

 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 59.

U slučaju spornih odnosa među članovima ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja vezano za Udrugu, odnosno članstva u Udruzi, postupak se može pokrenuti na zahtjev pojedinog člana ili nekog tijela Udruge.

Sporne odnose među članovima odnosno sukob interesa rješava Sud časti.

Sud časti može o sporu i sukobu interesa odlučiti i po načelu pravičnosti.

Protiv odluke Suda časti dopuštena je žalba Upravnom odboru u roku 15 dana od dostave odluke. Pisana žalba se podnosi putem Suda časti, a Upravni odbor odlučuje o žalbi na svojoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Ako je stranaka u sporu član Suda časti ili Upravnog odbora sporove i sukobe interesa rješava Skupština.

Dokumentacija

  • Statut
  • Etički kodeks
  • Izvješća
  • Dokumenti

Statut Udruge invalida rada Zagreba: Statut

Izmjene i dopune Statuta Udruge invalida rada Zagreba: Izmjene

Opširnije

 

Na temelju članka 26. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Skupština Udruge invalida rada Zagreba, na 3. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine, donijela je

Opširnije

Za svaku proteklu godinu, Udruga invalida rada Zagreba sastavlja izvješća o radu koja podnosi prvenstveno Skupštini UIR Zagreba, a potom i Gradskoj Upravi Grada Zagreba, a koja smo i za sve vas učinili dostupnima klikom na neki od niže navedenih crvenih gumbiju :

Opširnije

Dokumenti, strategije, vodiči..

Opširnije
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok