Pravno savjetovalište, radno vrijeme

Pravno savjetovalište je otvoreno za članove UIR Zagreba koji na besplatno savjetovanje mogu doći isključivo uz prethodnu narudžbu. Termini za savjetovanja su utorkom i četvrtkom u vremenu od 15,00-18,00 sati, a naručiti se može putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 01/4876301, 4829119, 4829392.

 

Pravno savjetovalište UIR Zagreba pruža primarnu pravnu pomoć isključivo članovima UIR Zagreba i to za pitanja vezana uz invalidski status u Republici Hrvatskoj.

Primjeri:
- mirovinsko osiguranje: invalidske mirovine, tjelesna oštećenja,
- zdravstveno osiguranje: prava na ortopedska pomagala, liječenje u toplicama, priznavanje ozljede na radu,
- nasljedno pravo: nasljeđivanja, ostavinske rasprave, ugovori o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, oporuke i slično,
- socijalna skrb: sva prava izuzevši prava udomitelja djece i slična - osobna invalidnina, doplatak za tuđu pomoć i njegu,
- pravo na rad: prava na zaposlenje osobe s invaliditetom, postupci vještačenja i slično,
- porezni sustav: oslobođenja za osobe s invaliditetom,
- prometni sustav: prava koja uključuju osobe s invaliditetom, kao npr. Znak pristupačnosti, parkiranje za osobe s invaliditetom i slično,
- ostalo: ostvarivanje povlastica za članove UIR Zagreba.

Zbog nepostojanja ovlasti, pravo savjetovalište NE obuhvaća:
- savjetovanja o mirovinskim, zdravstvenim i drugim sustavima drugih zemalja,
- savjetovanja o privatnim građanskim stvarima ili sporovima
- savjetovanja o kaznenim predmetima,
- sasvjetovanja o ovršnim predmetima,
- savjetovanja o privatnim štetama,
- savjetovanja o statusnim i drugim privatnim građanskim pitanjima: brakorazvodne parnice, prodaja zemlje, kupovina nekretnine, komunalni doprinosi, dugovi građana,
- savjetovanja o osobnim stvarima članova.

Lokacija: Zagreb, Nova cesta 86 (u blizini Trešnjevačkog trga).

 

 

  Dio aktivnosti pravnog savjetovališta sufinancirao je Grad Zagreb u sljedećim godinama: od 2018-2022. godine i Ministarstvo socijalne politike i mladih 2016. godine.