Ulazak u EU i Znak pristupačnosti

Sukladno članku 8. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 78/08) danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju postojeći se znak pristupačnosti mijenja na način da je pravokutnog oblika, veličine 106 x 148 mm, svjetlo plave je boje osim simbola osobe s invaliditetom u bijeloj boji, koji ima tamno plavu podlogu. Znak pristupačnosti podijeljen je uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini, a sve kako je prikazano na crtežu na kraju teksta.

Unatoč angažmanu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za izmjenu Pravilnika, a u cilju produljenja važenja postojećeg znaka pristupačnosti, novi znak pristupačnosti, ipak, stupa na snagu s 01. srpnja 2014. godine.

"Novi" znak pristupačnosti izdaje se po istoj proceduri koja je važila i za izdavanje "starog" znaka pristupačnosti.

Sukladno članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 87/14) svi znakovi pristupačnosti izdani do 30. lipnja 2013. godine, tj. do dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prestaju važiti istekom roka za koji su izdani.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok