Utvrđivanje potreba za pratiteljem

Prema odredbi članka 64. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13) pravo na naknadu troškova prijevoza ima jedna osoba određena za pratitelja osigurane osobe, ali pod uvjetom da je izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrdio potrebu pratnje te da osigurana osoba kojoj je određen pratitelj ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.

U slučaju da izabrani doktor ne utvrdi potrebu pratnje, a osigurana osoba smatra da ima pravo na pratnju, tada će se osiguranoj osobi, na njezin zahtjev, izdati rješenje u upravnom postupku.

Napominjemo kako se smatra da je djeci do 18. godine života kao i osiguranim osobama iz članka 12. stavka 2. i 3. navedenog Zakona potrebna pratnja neovisno o tome ispunjavaju li uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok