Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom

 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela je odluku o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

 

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.

 

U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo osobito:

1. prati primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom

2. prati provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe s invaliditetom, te predlaže učinkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti

3. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava

4. raspravlja i daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unaprjeđivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom

5. prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenima za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu

6. prikuplja podatke i proučava iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

Povjerenstvo podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

Povjerenstvo čine (NN 51/17):

- MARIJA PLETIKOSA, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, po položaju

- ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, zamjenik predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

– ZVJEZDANA JANIČAR, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– mr. sc. MARIJANA GOJČETA, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– DRAŽEN OPALIĆ, predstavnik Ministarstva financija

– SNJEŽANA JOSIPOVIĆ, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– KRIŽAN BOTICA, predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– ANA FRANGEŠ, predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KRISTINA RATKOVIĆ, predstavnica Ministarstva uprave

– TIJANA NOVAKOVIĆ, predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– DANIJELA MAJKO, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja

– ROMANA KUZMANIĆ OLUIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ZRINKA ŠPOLJARIĆ, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– MELITA HOLETIĆ, predstavnica Ministarstva kulture

– JOZEFINA MIŠKULIN IVAS, predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– TATJANA POPOVIĆ, predstavnica Ministarstva državne imovine

– SINIŠA JURIŠIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– SANJA BAREZA, predstavnica Ministarstva turizma

– IVAN BARIČEVIĆ, predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– prof. dr. sc. LELIA KIŠ-GLAVAŠ, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. ZDRAVKA LEUTAR, predstavnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– VOJIN PERIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza slijepih

– ANDRIJA HALEC, predstavnik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

– JOZEFINA KRANJČEC, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

– mr. sc. RAFAEL PEJČINOVIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

– MARICA MIRIĆ, predstavnica Saveza društava distrofičara Hrvatske

– mr. sc. MIRJANA JAKOVČEV, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

– LEKE SOKOLAJ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada

– dr. sc. SANJA TARCZAY, predstavnica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir

– BRANKA LUKIĆ, predstavnica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

– MANDA KNEŽEVIĆ, predstavnica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara

– ANTE KALINA, predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske

– DANIJELA PERIĆ, predstavnica Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

– JULIJANA ROSANDIĆ, predstavnica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske

– LIDIJA PENKO, predstavnica Saveza udruga za autizam Hrvatske

– ANDREJA VELJAČA, predstavnica Koalicije za život u zajednici

– SVJETLANA MARIJON, predstavnica Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom.

 

Povjerenstvo ima tajništvo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo, a kojeg čine čine tajnik i pomoćnik tajnika. Poslove tajništva obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

– ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, tajnica

– IVA MUNZAR, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pomoćnica tajnice.

 

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove, tajnika i pomoćnika tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok