ZA-JEDNO-SVI

  

 

 

ZA-JEDNO-SVI 

 

UIR Zagreba nositelj je projekta ZA-JEDNO-SVI koji sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%) u okviru Otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava UP.04.2.1.11 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Partneri UIR Zagreba na projektu su Društvo za socijalnu ekologiju "Zeleno zlato" i Telecentar

       

 

 

   Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 

 

 

 

   Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

 

 

Naziv projekta: ZA-JEDNO-SVI.

Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0220

Kratak opis projekta: Osamdeset milijuna ljudi u EU ima poteškoće (jedna šestina stanovništva) u rasponu od blagih do teških. Ti ljudi, koje invaliditet često sprečava da sudjeluju u društvu i gospodarstvu, imaju stopu siromaštva 70% višu od prosjeka EU. Europska strategija za osobe s invaliditetom (2010.–2020.) promiče tranziciju od institucionalne skrbi za osobe s invaliditetom prema skrbi u sklopu programa u lokalnoj zajednici. Strategija naglašava važnost osiguravanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za osobe s invaliditetom, uključujući sudjelovanje u sportskim, rekreativnim, obrazovnim i kulturnim aktivnostima i događanjima. Projekt ZA-JEDNO-SVI adresira ove prioritete izgradnjom kapaciteta projektnih partnera za pružanje kvalitetnih sadržaja za osobe s invaliditetom u sklopu klupskih aktivnosti Udruge invalida rada Zagreba i zelenih radionica na eko edukacijskoj farmi. Godišnje će u sklopu ovih programa sudjelovati 200 osoba s invaliditetom. Dio programa odvijat će se uživo u fizičkim prostorima udruga, a u dijelu programa osigurat će se emitiranje putem interneta i sudjelovanje osobama koji nisu u mogućnosti doći u prostore udruga.

Projekt ZA-JEDNO-SVI adresira problem nedostatnih kapaciteta udruga u području digitalne inkluzije osoba s invaliditetom. Projekt je usklađen s EU strategijom Izgradnja digitalne budućnosti Europe i njezinim ciljevima razvoja, uvođenja i korištenja tehnologija koje uvelike utječu na svakodnevni život, te razvoja otvorenog, demokratskog i održivog društva u kojem građani imaju  znanja i vještine o postupanju i komuniciranju te davanju podataka na internetu. U sklopu politike Digitalna inkluzija za bolje EU društvo, Europska komisija naglašava da je digitalna isključenost dio ukupnog izazova isključenja, raširenog i rastućeg fenomena koji sa sobom nosi niz pogoršanja životnih putova poput lošeg zdravlja, loše cjeloživotne zarade i povećanog rizika od marginalizacije. Procjenjuje se da 80 milijuna EU građana nikada nije koristilo internet i trenutno su digitalno isključeni iz razloga niskih primanja i obrazovanja, smještaja, kulture, nivoa povjerenja ili različitih oblika invaliditeta. 

Digitalnu uključenost Europska komisija podupirat će kroz projekte socijalne uključenosti kroz koje će se povećavati stope sudjelovanja osoba u nepovoljnom položaju u javnim, socijalnim i ekonomskim aktivnostima. Projekt ZA-JEDNO-SVI omogućit će izgradnju kapaciteta za digitalnu inkluziju članova Udruge invalida rada Zagreba od kojih više od 5000 ne koristi internet. 

Projekt ZA-JEDNO-SVI je usklađen sa strateškim ciljem 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz Nacionalne razvojne strategije 2030. Prema podacima iz 2019. 23,3% građana Hrvatske nalazi se u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U sklopu ovog hrvatskog strateškog cilja, projekt adresira posebno prioritete 3. Dostojanstveno starenje i 4. Socijalna solidarnost i odgovornost. Kako bi se ostvarili ovi prioriteti, nužno je uskladiti ponudu usluga za starije osobe i druge ranjive skupine s njihovim potrebama i interesima. Stoga će se u sklopu projekta ZA-JEDNO-SVI izgraditi kapaciteti udruga za kontinuirano mapiranje potreba osoba s invaliditetom. Brzina i učinkovitost prikupljanja informacija o potrebama ovisit će o stupnju digitalne inkluzije, što je u slučaju starijih osoba dug i spor proces. Međutim uspješan razvoj takvog sustava osigurat će njegovu dugoročnu primjenu, kako u razvoju redovitih programa, tako i u kriznim situacijama kada je potrebno osigurati brzu i efikasnu pomoć. 

Projekt ZA-JEDNO-SVI adresira probleme Sisačko-moslavačke županije koji uklučuju izazove povezane s poslijeratnom obnovom, slabom naseljenosti i društvenom obnovom, krizama  uzrokovanim prirodnim silama, visokim udjelom siromašnih i socijalno isključenih skupina, nedostatkom infrastrukture, mogućnosti zapošljavanja i dugotrajnom nezaposlenošću ranjivih skupina. Projekt je usklađen sa strateškim dokumentima županije, koji uključuju Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015.-2020. godine, Prioritetom 1, Operativnim ciljem 1.5.: Razviti cjelovite usluge za pružanje podrške osobama s invaliditetom za ravnopravan život u zajednici kroz zapošljavanje uz podršku i usluge namijenjene očuvanju zdravlja i psihosocijalnoj rehabilitaciji. Projekt je usklađen i sa Strateškim planom Grada Petrinje 2017-2019. - Općim ciljem 3 koji se fokusira na unapređenje kvalitete života kroz razvoj socijalnih usluga te infrastrukture u zajednici. 

U sklopu projekta je planirano umrežavanje s članicama nacionalne Mreže za razvoj digitalne pismenosti i međunarodne organizacije All Digital. Organizacije civilnog društva iz ovih dviju mreža koje se bave temama digitalne inkluzije, omogućit će prijenos dobrih praksi i osigurati dodatne kapacitete za nove projektne konzorcije i razvojne projekte. 

- Ciljevi projekta: 
Specifični cilj 1. Jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima
S
pecifični cilj 2. Jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini
Specifični cilj 3. Unapređenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

- Očekivani rezultati projekta: 
- Organiziranje klupskih aktivnosti u prostorijama UIRZ za članove UIRZ u područjima socijalnog uključivanja i obrazovanja.
- Organiziranje socijalizacijskih i edukacijskih radionica na eko edukacijskoj farmi Greenville u Samoboru. 
- Učlanjenje UIRZ u paneuropsku organizaciju All Digital.

- Učlanjenje Zelenog Zlata u Mrežu za razvoj digitalne pismenosti.
- Umrežavanje i razmjena iskustava i projektnih ideja s novim nacionalnim partnerima na godišnjoj konferenciji Mreže za razvoj digitalne pismenosti.
- Umrežavanje i razmjena iskustava i projektnih ideja s novim međunarodnim partnerima na godišnjoj konferenciji All Digital 2022. 
- Online kampanje za digitalnu inkluziju osoba s invaliditetom i digitalnog marketinga na društvenim mrežama; redovitih dnevnih objava o provedbi aktivnosti UIRZ i Zelenog zlata putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube kanala; kreiranog jednog oglasa na Facebook-u/Instagramu i jednog oglasa za Google Ads. 
- Razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu UIRZ za organiziranje rada na daljinu uz pomoć Google alata u oblaku za neprofitne organizacije.
- Razvoj i upravljanje sustavom mobilnih timova za pomoć u kući i dostavu hrane starijim članovima UIRZ u kriznim situacijama.
- Kreiranje sustava za digitalnu inkluziju i mapiranje potreba članova UIRZ za pripremu razvojnih projekata i pomoć u hitnim situacijama.
- Kreiranje sustava za mapiranje potreba i usluga koje nude OCD s područja Petrinje za pripremu razvojnih projekata i pomoć u hitnim situacijama. 

Ukupna vrijednost projekta: 409.370,75 kn.
Udio u vrijednosti projekta koji sufinancira Europska unija: 347.965,14 kn (85%).
Udio u vrijednosti projekta koji sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske: 61.405,61 kn (15%).

Razdoblje provedbe projekta: od 19. travnja 2022. do 18. travnja 2023. godine.

Kontakt osobe za više informacija: Anamarija Lazić, mag. cin., voditeljica Projekta / voditeljica Stručne službe UIRZ.

 

Službena mrežna stranica Projekta: Poveznica.

 

Video uradak - sažetak projekta: Poveznica.

Ostali video sadržaji dostupni su u video galeriji: Poveznica.

 

 

Veliko HVALA medijima na podršci: portal Vecernji.hr Članak i Audio objava, portal dugoselo.info Članak, portal qoshe.hr Članak, portal In Portal Članak, TOP radio d.o.o. za medijske usluge - objava.

Stajališta izražena na ovoj mrežnoj stranici isključiva su odgovornost UIR Zagreba i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020

esf lenta 3

Projekt ZA-JEDNO-SVI sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava UP.04.2.1.11 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost UIR Zagreba.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok