Financijski plan 2022.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA UIR ZAGREBA ZA 2022. GODINU

 

  PRIHODI 2022. natječaji
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 1.027.574,78 kn  
33 Prihodi po posebnim propisima  1.128.580,00 kn 1.128.580,00 kn
34 Prihodi od imovine 1.500,00 kn  
35 Prihodi od donacija 3.000,00 kn  
  SVEUKUPNO:  2.160.654,78 kn 1.128.580,00 kn
       
  RASHODI    
41 Rashodi za radnike 1.047.934,10 kn 793.260,00 kn
42 Materijalni rashodi    
421 Naknade troškova radnicima 8.000,00 kn 8.000,00 kn
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 72.960,00 kn 0,00 kn
425 Rashodi za usluge 242.985,00 kn 161.523,75 kn
426 Rashodi za materijal 57.900,00 kn 33.700,00 kn
429 Ostali materijalni rashodi 62.722,50 kn 19.286,25 kn
4292 Reprezentacija 81.800,00 kn 0,00 kn
43 Rashodi amortizacije 18.000,00 kn 0,00 kn
44 Financijski rashodi 5.500,00 kn 0,00 kn
45 Donacije 80.900,00 kn 80.900,00 kn
46 Ostali rashodi 31.910,00 kn 31.910,00 kn
  SVEUKUPNO:  1.710.611,60 kn 1.128.580,00 kn
5221 Višak prihoda kao rezultat poslovanja 450.043,18 kn 0,00 kn
  Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2020.): 1.249.507,07 kn.     
  Višak u 2020. godini: 104.484,50 kn.    
  Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2021. godine: 134.574,78 kn.    
       
  Plan zaduživanja i otplata    
  UIR Zagreba se tijekom 2022. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.  
  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA    
  1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda    
  Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2019., 2020. i 2021. godine, 
  a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.  
       
  2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata    
  UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2022. godini planira uvesti i nove aktivnosti   
  s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja.  
  Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja.    
  Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2022. godinu i aktivnosti potrebne za   
  njihovu realizaciju.    
  Kompleksnije aktivnosti koje UIR Zagreba planira provesti u 2022. godini i sredstva potrebna za njihovu provedbu su sljedeća: 
  Klupske aktivnosti (354.000,00 kn), Rekreacijsko-zdravstveni program (39.000,00 kn), Ljetovanje (37.000,00 kn),   
  Preventivno-zdravstvena akcija (33.000,00 kn), Pravno savjetovalište (54.000,00 kn), Memorijal Marije Topić (41.000,00 kn),
  Dan UIR Zagreba (37.000,00 kn), Suza za Zlatka Bočkala (8.000,00 kn), I mi smo zvijezde (28.000,00 kn),  
  Glasilo invalida rada - GIR (41.000,00 kn), Mobilni tim (34.000,00 kn),     
  usavršavanja i edukacija zaposlenika i volontera (5.000,00 kn), stručni i edukacijski susreti (4.000,00 kn).  
       
      Predsjednica:
      Nada Vorkapić

 

FINANCIJSKI PLAN UIR ZAGREBA ZA 2022. GODiNU

  PRIHODI 2022. natječaji
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 1.027.574,78 kn  
33 Prihodi po posebnim propisima  609.930,00 kn 609.930,00 kn
34 Prihodi od imovine 1.500,00 kn  
35 Prihodi od donacija 3.000,00 kn  
  SVEUKUPNO:  1.642.004,78 kn 609.930,00 kn
       
  RASHODI    
41 Rashodi za radnike 1.047.934,10 kn 517.540,00 kn
42 Materijalni rashodi    
421 Naknade troškova radnicima 1.300,00 kn 1.300,00 kn
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 72.960,00 kn 0,00 kn
425 Rashodi za usluge 221.245,00 kn 50.585,00 kn
426 Rashodi za materijal 55.635,00 kn 29.935,00 kn
429 Ostali materijalni rashodi 53.705,00 kn 10.570,00 kn
4292 Reprezentacija 81.800,00 kn 0,00 kn
43 Rashodi amortizacije 18.000,00 kn 0,00 kn
44 Financijski rashodi 5.500,00 kn 0,00 kn
  SVEUKUPNO:  1.558.079,10 kn 609.930,00 kn
5221 Višak prihoda kao rezultat poslovanja 83.925,68 kn 0,00 kn
  Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2020.): 1.249.507,07 kn.     
  Višak u 2020. godini: 104.484,50 kn.    
  Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2021. godine: 134.574,78 kn.    
       
  Plan zaduživanja i otplata    
  UIR Zagreba se tijekom 2022. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.  
       
       
  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA    
  1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda    
  Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2019., 2020. i 2021. godine,   
  a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.  
       
  2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata    
  UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2022. godini planira uvesti i nove aktivnosti   
  s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja.  
  Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja.    
  Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2022. godinu i aktivnosti potrebne za   
  njihovu realizaciju.    
  Kompleksnije aktivnosti koje UIR Zagreba planira provesti u 2022. godini i sredstva potrebna za njihovu provedbu su sljedeća:   
  Klupske aktivnosti (354.000,00 kn), Rekreacijsko-zdravstveni program (39.000,00 kn), Ljetovanje (37.000,00 kn),   
  Preventivno-zdravstvena akcija (33.000,00 kn), Pravno savjetovalište (54.000,00 kn), Memorijal Marije Topić (41.000,00 kn),  
  Dan UIR Zagreba (37.000,00 kn), Suza za Zlatka Bočkala (8.000,00 kn), I mi smo zvijezde (28.000,00 kn),    
  Glasilo invalida rada - GIR (41.000,00 kn), Mobilni tim (34.000,00 kn),     
  usavršavanja i edukacija zaposlenika i volontera (5.000,00 kn), stručni i edukacijski susreti (4.000,00 kn).    
       
      Predsjednica:
      Nada Vorkapić

 

Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Financijski plan, 2022.

Rebalans financijskog plana moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Rebalans financijskog plana, 2022.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok