Financijski plan 2024.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

 

        1 € = kn:  7,5345 kn
    2024. natječaji
  PRIHODI kn kn
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 241.122,82 € 1.816.739,89 kn    
33 Prihodi po posebnim propisima  626.431,00 € 4.719.844,37 kn 626.431,00 € 4.719.844,37 kn
35 Prihodi od donacija 250,00 € 1.883,63 kn    
  SVEUKUPNO:  867.803,82 € 6.538.467,88 kn 626.431,00 € 4.719.844,37 kn
           
  RASHODI        
41 Rashodi za radnike 626.600,00 € 4.721.117,70 kn 438.033,00 € 3.300.359,64 kn
42 Materijalni rashodi        
421 Naknade troškova radnicima 327,00 € 2.463,78 kn 313,27 € 2.360,33 kn
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 12.234,05 € 92.177,45 kn 2.930,00 € 22.076,09 kn
425 Rashodi za usluge 29.071,18 € 219.036,81 kn 12.658,12 € 95.372,61 kn
426 Rashodi za materijal 175.260,00 € 1.320.496,47 kn 171.969,00 € 1.295.700,43 kn
429 Ostali materijalni rashodi 11.055,50 € 83.297,66 kn 527,61 € 3.975,28 kn
4292 Reprezentacija 7.455,00 € 56.169,70 kn 0,00 € 0,00 kn
43 Rashodi amortizacije 4.811,09 € 36.249,16 kn 0,00 € 0,00 kn
44 Financijski rashodi 990,00 € 7.459,16 kn 0,00 € 0,00 kn
  SVEUKUPNO:  867.803,82 € 6.538.467,88 kn 626.431,00 € 4.719.844,37 kn
5221 Višak prihoda kao rezultat poslovanja 0,00 € 0,00 kn 0,00 € 0,00 kn
  Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2022.): 165.838,09 €.        
  Višak u 2022. godini: 158.295,34 €.        
  Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2023. godine: 108.122,82 €.        
           
  Plan zaduživanja i otplata        
  UIR Zagreba se tijekom 2024. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati i neće imati izdatke po osnovi otplata.  
           
  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA        
  1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda        
  Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2022. i 2023. godine,   
  a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.    
           
  2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata        
  UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2024. godini planira uvesti i nove aktivnosti     
  s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja.    
  Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja.        
  Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2024. godinu i aktivnosti potrebne za   
  njihovu realizaciju.        
           
        Predsjednica:  
        Nada Vorkapić  

Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2024..

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok