Godišnji plan 2018.

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2018. GODINU

 

UVOD

Prilikom izrade Plana i programa rada Udruge invalida rada Zagreba za 2018. godinu (PiP 2018.) poštivale su se propisane mjere i aktivnosti svih strateških dokumenata Udruge invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) te lokalnih i nacionalnih strategija od značaja za osobe s invaliditetom te za rad i djelovanje UIR Zagreba: Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. te Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014-2020.).
PiP 2018. predviđa:
-    nastavak realizacije postojećih aktivnosti, kao i već uspostavljene suradnje s brojnim suradnicima i partnerima te srodnim organizacijama i nadležnim institucijama,
-    nastavak predlaganja propisa i sudjelovanja u javnim raspravama bitnim za život invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom te za funkcioniranje UIR Zagreba,
-    nastavak potrage za prikladnim prostorom za provođenje aktivnosti UIR Zagreba,
-    nastavak osiguravanja mogućnosti pravednijeg pristupa korištenju usluga UIR Zagreba za sve članove,
-    uspostavljanje novih suradnji sa srodnim organizacijama i lokalnim i regionalnim institucijama,
-    jačanje institucionalnog i organizacijskog razvoja UIR Zagreba,
-    nastojanja u osiguravanju većeg dijela financijskih sredstava od strane donatora te lokalnih i regionalnih institucija, kao i europskih fondova.

 

ČLANSTVO

Obzirom na ostvarene uspješne rezultate u 2017. godini, planira se nastavak provedbe pojačanih aktivnosti vezanih za zaustavljanje pada broja članova usmjerenim u dva smjera:
-    zadržavanje postojećih članova omogućujući većem broju članova uključivanje u aktivnosti UIR Zagreba te radom na jačanju interesa članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba
-    uključivanje novih članova boljom promidžbom rada i djelovanja UIR Zagreba, zatim proširenjem postojećih i ostvarivanjem novih suradnji s velikim proizvodnim organizacijama te nastavkom korištenja usluge "AdWords" programa (oglašavanja).
U planu je i nastavak razvoja postojećih sustava komuniciranja kojima se na mjesečnoj bazi očekuje obuhvatiti otprilike 85% članstva.
U 2018. godini očekuje se uplata članarine od strane 8.700 članova.

 

 

PROGRAMI

1. Kontinuirano praćenje socijalnog i materijalnog statusa članova planira se provesti izradom anketnog upitnika o socijalnom i materijalnom statusu članova te provođenjem anketiranja do 30. lipnja 2018. godine.

2. Osiguravanje postojećih prava i usluga:
-    ostvarenje smanjene RTV pristojbe
-    ostvarenje smanjene mjesečne naknade T-com usluge
-    korištenje besplatnih termina bazena Zimskog plivališta "Mladost" i Utrine
-    korištenje besplatne fizikalne terapije u Domu Zdravlja Centar, u Runjaninovoj
-    besplatno učlanjenje u bilo koju Gradsku knjižnicu Grada Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića
-    ostvarenje popusta prilikom kupovine karata u kazalištima Gavella, Kerempuh, Teatar na Trešnjevci (TNT), Mala scena, Žar ptica, Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) te u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
-    sudjelovanje u raznovrsnim i mnogobrojnim klupskim aktivnostima
-    ostvarenje besplatnog ulaska u Muzej Grada Zagreba
-    ostvarenje besplatnog javnog prijevoza u Gradu Zagrebu i dijelovima Zagrebačke županije
-    ostvarenje popusta na fizikalne terapije u Nado centru zdravlja Zagreb
-    ostvarenje popusta na usluge u EMENA, Centru za tijelo i pokret
-    ostvarenje popusta u Autoškoli Megastart
-    ostvarenje popusta na frizerske usluge u frizerskom salonu Funky frizz
-    ostvarenje popusta na usluge fizikalne terapije i rehabilitacije kod privatne prakse Donadić fizioterapija
-    ostvarenje popusta na krojačke usluge u krojačkom salonu Jura
-    ostvarenje popusta na usluge zavarivanja u Durometalu
-    ostvarenje popusta na proizvode i usluge kod tvrtke Egeria
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Bauerfeind
-    ostvarenje popusta na usluge vezane za posredovanje u prometu nekretnina u agenciji Nekretnine Pistacio
-    ostvarenje popusta na cijene izrade mrežne stranice kod tvrtke Pistacio
-    ostvarenje popusta na usluge njege i pomoći u kući i izvan nje kod tvrtke Anis
-    korištenje besplatnih termina za ribolov u Ribolovno-rekreacijskom centru "Grad mladih – Granešina",
-    ostvarenje gratis ulaznica za Nacionalni park Kornati
-    ostvarenje popusta na ulaznice za Nacionalni park Mljet
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Medikor
-    ostvarenje popusta na usluge kod tvrtke Dentix
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Nucleus
-    ostvarenje popusta na usluge u Centru za mikroklimu Nucleus
-    ostvarenje popusta na usluge Prve građanske udruge za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć
-    ostvarenje popusta na proizvode kod tvrtke Demention
-    ostvarenje popusta na proizvode i usluge kod tvrtke Sigurna Flota
-    ostvarenje popusta kod svakodnevne kupovine kod kupovne zajednice Cashback world
-    ostvarenje gratis dostave prilikom kupovine kod tvrtke Gladni psić
-    propagiranje aktivnosti UIR Zagreba u Glasilu invalida rada (GIR), časopisu Informacije HSUIR-a, mrežnim stranicama UIR Zagreba, društvenim mrežama Facebook, Instagram i Youtube, oglasnim pločama UIR Zagreba, putem SMS-a te na raznim internim i javnim manifestacijama.

3. Utvrđivanje novih prava i usluga uvođenjem mogućnosti plaćanja putem Mobilne aplikacije te nastojanjem ostvarenja suradnje s barem nova dva suradnika.-    pokušati ostvariti suradnju sa barem nova dva suradnika.

4. Osmišljavanje odgovarajuće evaluaciju i načina praćenja kvalitete života članova uključenih u edukacijske programe kreiranjem upitnika za ispitivanje zadovoljstva polaznika (stečenim znanjem, pruženom uslugom te daljnjom upotrebom stečenog znanja) te provođenjem ispitivanja nekoliko mjeseci po završetku edukacije. Indikatori provedbe bit će broj anketiranih osoba (barem 90% polaznika tečajeva) te razina zadovoljstva realiziranim programima edukacije.

5. Kontinuirano ažuriranje baze podataka članova prikupljanjem, unosom, obradom i ažuriranjem podataka uz polugodišnju obrada podataka.Prikupljanje, unos, obrada i ažuriranje podataka – polugodišnja obrada podataka.

6. Nastavak provedbe mjere za povećanje broja članova akcijom "UČLANI NOVOG ČLANA" kroz nastojanje povećanja zanimljivosti i privlačnosti same akcije s ciljem uključenja još većeg broja članova. Indikator provedbe bit će broj novo učlanjenih članova kroz akciju, a očekivani rezultat je 180 novih članova.

7. Nastavak provedbe programa zdravstvene zaštite odnosno preventivnih programa u svrhu promicanja zdravlja te sprečavanja nastanka invaliditeta i težih oštećenja zdravlja:
-    besplatni pregled prostate za muškarce s invaliditetom u suradnji s Gradskim uredom za  socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
-    preventivno-zdravstvena akcija koja obuhvaća besplatnu kontrolu razine glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi te besplatnu kontrolu krvnog tlaka (prostorije UIR Zagreba),
-    terapijske procedure te zdravstveno-rekreativni programi u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju: Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica,
-    besplatna fizikalna terapija u okviru usluge "Bolnica u kući" (DZ Centar, Runjaninova).

Programi zdravstvene zaštite – očekivani rezultati:
Aktivnost                                                     Broj članova    Broj novih članova
Pregled prostate za muškarce s invaliditetom          45                    20
Preventivno-zdravstvena akcija                            250                    90
Rekreativno-zdravstveni program                         285                   100
Fizikalna terapija                                                240                    20

Rekreativno-zdravstveni program – očekivani rezultati:
Lokacija                   Broj noćenja       Broj članova       Broj osoba
Varaždinske toplice       4.000                    180                  300
Daruvarske toplice         700                       35                    60
Thalassotherapia         1.200                       70                    90
UKUPNO                     5.900                     275                  450

8. Nastavak provedbe programa Ljetovanje u smislu osiguravanja smještaja za članove po vrlo povoljnim uvjetima u 13 turnusa po 11 dana (10 noćenja) osiguravajući 1.320 noćenja za barem 132 osobe u hotelu Thalassotherapia u Crikvenici u razdoblju od 15.05. do 22.09.2018. godine. Članovima će se u okviru ovog programa pružiti i izbor za mogućnost korištenja medicinskih usluga, a ujedno će se i sufinancirati iznos u visini članarine svakom članu koji je minimalno tri godine uzastopno član i koji ispoštuje uvjete postavljene samim programom.

9. Nastavak provedbe programa Mobilni tim s ciljem pojačanog rada mobilnog tima. Usluge mobilnog tima planiraju se učiniti još poznatijim, prepoznatljivijim i poželjnijim s ciljem povećanja broja korisnika. U planu je pronaći načine kako saznati za članove koji su u potrebi za pomoći mobilnog tima te nastaviti tražiti pomoć samih članova u toj potrazi.
Broj članova koje će članovi mobilnog tima obići    100
Broj obilazaka članova u potrebi                           300

10. Organizacija savjetovanja koja će obuhvaćati individualno i grupno pružanje stručne pomoći od strane logoterapeuta i psihoterapeuta, a koja će se odrađivati osobno ili putem telefona, ovisno o željama i mogućnostima članova u potrebi.
Broj obuhvaćenih članova                                          50
Broj Broj odrađenih individualnih ili grupnih seansi       70

11. Nastavak organizacije i provedbe edukativnih i stručnih susreta s organizacijama srodnim UIR Zagreba, a susreti koji će, osim edukativnog karaktera, obuhvaćati i susrete sportsko-rekreativnog te kreativnog karaktera. Susreti se planiraju organizirati na području Grada Zagreba, ali i drugih dijelova Republike Hrvatske pa čak i izvan njezinih granica.

Aktivnost                                       Broj susreta     Broj članova    Broj članova koji će sudjelovati 1.x
Sportsko-rekreativne manifestacije          7                   100                                30
Edukativno-stručni susreti                      8                    150                               70

12. Nastavak organizacije i sudjelovanja na manifestacijama kojim prigodama UIR Zagreba planira predstaviti dio svojih aktivnosti te aktivno sudjelovanja njezina članstva u istima:

Organizacija i sudjelovanje na manifestacijama:
Manifestacije                                                           Planirani broj             Planirani broj       Planirani broj        Planirani broj
                                                                      uključenih članova UIRZ         gostiju               aktivnosti           natjecatelja
Dani otvorenih vrata                                                        60                            30                     cca 15                   0
Dani otvorenih vrata udruga                                             40                       prolaznici                  10                       0
Svjetski dan glasnog čitanja                                              10                                                       1                        0
Nacionalni dan invalida rada                                              80                            20                       2                        0
Svjetski dan kazališta                                                        30                                                      1                        0
Svjetski dan umjetnosti                                                     50                                                      2                        0
Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti                               20                                                      2                        0
Svjetski dan knjige i autorskih prava                                   30                                                      1                        0
Svjetski dan plesa                                                             10                                                      1                        0
Suza za Zlatka Bočkala                                                      30                   100+prolaznici              1                        0
Memorijal "Marije Topić"                                                    80                           190                    10                     150
Svjetski dan glazbe                                                            20                                                     1                        0
Sajam Pravo doba                                                             20                       prolaznici                 2                        0
Tjedan udruga                                                                  40                       prolaznici                 2                         0
Festival jednakih mogućnosti                                              30                                                     2                         0
Jarunski susreti                                                                 20 30                                                7                        20
Maksimirske jeseni                                                             25                                                    7                        20
Dan UIR Zagreba                                                             130                           70                      2                         0
Međunarodni dan starijih osoba                                           30                                                    2                         0
72 sata bez kompromisa                                                     30                           10                      2                         0
Međunarodni dan osoba s invaliditetom                                80                                                    1                         0
Međunarodni dan volontera                                                 15                           15                     2                         0
I mi smo zvijezde                                                             120                           50                     1                         0
Dan Doma za starije osobe "Ježdovec"                                   5                           50                     1                         0
Dan Doma za starije osobe "Trnje"                                       20                         100                     1                         0
Dan Udruge osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje    5                           30                     1                         0
predstavljanje radova na izložbama                                      50                         200                   11                         0

13. Nastavak provedbe klupskih aktivnosti osiguravanjem već postojećih i osmišljavanjem i pronalaženjem načina za uvođenje novih. Planiraju se i pronaći dodatni načini motiviranja članova za sudjelovanje u klupskim aktivnostima s ciljem povećanja korisnika.
U planu je i kontinuirano nastojanje osiguranja dodatnih sredstava za realizaciju klupskih aktivnosti kroz natječaje i pozive, kao i nastavak potrage za dodatnom adekvatnom lokacijom za provođenje aktivnosti vezanih za vježbanje.
U okviru klupskih aktivnosti, u vremenu od 8,00-20,00 sati, tijekom tjedna će se organizirati edukativne, rekreativno-sportske, savjetodavne, kreativno-likovne i umjetničke radionice te radionice vježbanja i kineziterapije, kao i predavanja te prezentacije. Radovi izrađeni na spomenutim radionicama izlagat će se na raznim manifestacijama i izložbama dok će članovi na raznim manifestacijama i susretima prikazivati dio aktivnosti UIR Zagreba (ples, glumu, sport, pjevanje).

14. Nastavak i pojačanje promicanja ideje volonterizma uključivanjem što većeg broja volontera te osiguranjem njihova usavršavanja njihovim uključivanjem u edukativne radionice u organizaciji UIR Zagreba te drugih institucija i organizacija.

 

RAZVIJANJE SUSTAVA INFORMIRANJA I PROMIDŽBA

1. Natavak izdavanja Glasila invalida rada – GIR dva puta godišnje u tiskanom i elektronskom formatu, njegove besplatne distribucije te pojačanje aktivnosti oko pronalaska medijskog pokrovitelja.

2. Tisak promotivnih letaka i brošura te njihova besplatna distribucija u određenim situacijama i po potrebi, a sukladno planiranim godišnjim događanjima.

3. Osiguranje dostupnosti službenih informacija putem:
-    besplatnih distribucija 10.000 tiskanih primjeraka i besplatnih objava u elektronskom obliku službenog glasila UIR Zagreba – Glasilo invalida rada – GIR, u dva navrata (u siječnju i srpnju),
-    besplatnih distribucija promotivnih i informativnih letaka, godišnje oko 1.000 kom,
-    redovitih obavještavanja putem mailing liste, e-biltena i SMS poruka,
-    organiziranja oko 15 tematskih predavanja i prezentacija,
-    besplatnih distribucija informacija o pravima i povlasticama članova UIR Zagreba, ali i drugih osoba s invaliditetom, godišnje otprilike 9.000 primjeraka,
-    redovitih oglašavanja na oglasnim pločama u prostorijama UIR Zagreba,
-    redovitih oglašavanja i ažuriranja mrežne stranice (www.uir-zagreb.hr),  Facebook stranice (http://facebook.com/uirzagreba), Instagram profila (https://www.instagram.com/uir.zagreba), YouTube profila (http://tinyurl.com/uirzagreba) i Issuu profila (https://issuu.com/glasilouirz),
-    pružanja redovitih informacija putem telefona, e-pošte ili osobno u prostorijama UIR Zagreba.

4. Nastavak prikupljanja mišljenja, stavova i prijedloga članova UIR Zagreba anketnim upitnikom putem Interneta i poštanskog sandučića te uvođenje anketiranja članova UIR Zagreba i putem telefona uz prethodnu edukaciju zaposlenika Stručne službe.

5. Uvođenje programa E-čitaonica odnosno proširivanje mogućnosti korištenja računala i pretraživanja Interneta u prostorima UIR Zagreba za članove UIR Zagreba.

6. Nastojanje ostvarenja dodatne promocije putem nekih časopisa.

 

STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST

Pratit će se i analizirati primjena zakonskih propisa s područja javnog prometa te će se poticati i sudjelovati u izmjeni postojećih propisa radi povećanja osobne mobilnosti građana i postizanja održive mobilnosti.

 

PRAVNA ZAŠTITA

Članovima će se osigurati odgovarajuća stručna pravna pomoć nastavkom rada pravnog savjetovališta u prostorijama UIR Zagreba, kao i u domovima članova s ograničenom pokretljivosti. Na taj se način planira pružiti 800 pravnih savjeta za 550 članova.
Nastavit će se s kontinuiranom pripremom informacija s područja pravne regulative vezanih za problematiku osoba s invaliditetom.

 

SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA, DRUGIM UDRUGAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

Nastavit će se suradnju sa Studijskim centrom socijalnog rada pri Pravnom fakultetu te će se pokušati uspostaviti kontakti s drugim fakultetima i ponuditi im se suradnja.
Nastavit će se suradnja s državnim i lokalnim vlastima te srodnim asocijacijama na području cijele Republike Hrvatske, a posebno pokrenuti suradnja sa Zagrebačkom županijom, budući da UIR Zagreba djeluje i na njezinom području.
Nastavit će se suradnja s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i Zajednicom saveza organizacija invalida Hrvatske te srodnim udrugama osoba s invaliditetom, kao i s humanitarnim organizacijama i institucijama.
Nastojat će se pojačati suradnja s Maticom umirovljenika Hrvatske i Maticom umirovljenika Grada Zagreba te sa Zagrebačkim športskim savezom osoba s invaliditetom.
Cilj svih gore navedenih suradnji je razmjena iskustava u rješavanju problema članova udruga i partnerstvo u realizaciji projekata i programa.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

Nastavit će se potraga za srodnim udrugama u inozemstvu s ciljem razmjene iskustava te pronalaska partnera za prijavljivanje na pozive vezane za sredstva Europskih socijalnih fondova.

 

REKREACIJA, RAZONODA I SPORT

Nastavit će se s promocijom rekreativno-sportskih aktivnosti u okviru petnaestak rekreativno-sportskih radionica i radionica vježbanja, zatim Memorijala Marije Topić i programa Sport za sve te u okviru četiri-pet natjecanja i susreta s ostalim udrugama invalida rada.

 

CIVILNO DRUŠTVO

Nastavit će se sa sustavnim angažmanom na podizanju razine svijesti javnosti o značenju udruga osoba s invaliditetom uključivanjem UIR Zagreba u planiranje i provođenje svih mjera i aktivnosti - na radnim sastancima, u radnim skupinama i u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.
Dopredsjednica UIR Zagreba članica je Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te će aktivno sudjelovati na svim radnim sastancima, u radnim skupinama.
Nastojat će se intenzivirati suradnja sa Zagrebačkom županijom i srodnim Udrugama u Zagrebačkoj županiji radi zajedničkog djelovanja prema financijski pristupnim programima iz EU fondova za boljitak osoba s invaliditetom i njihove aktivnosti u društvu.

 

ZAKONSKA REGULATIVA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Nastavit će se sudjelovanje UIR Zagreba u javnim raspravama o zakonima i propisima vezanim za prava osoba s invaliditetom i rad udruga odnosno neprofitnih organizacija.
S ciljem smanjenja ozljeda na radu te u svezi s tim i nastanka invalidnosti, inicirat će se rasprave i aktivnosti vezanim za teme prevencije ozljeda na radu, prevencije profesionalnih bolesti, redovni zdravstveni pregledi i kontrole radnika izloženih rizičnim poslovima.
UIR Zagreba će, sukladno svojim nadležnostima, organizirati i sudjelovati u aktivnostima koje provode SOIH i HSUIR, surađivati s ostalim udrugama i institucijama te izvršavati svoje obveze po usvojenim dokumentima te zakonima i propisima, kao i pravodobno izvještavati članstvo, javnost i nadležne institucije i organe o poduzetim aktivnostima.


IMOVINA UDRUGE

Redovito će se održavati prostor, inventar i vozilo UIR Zagreba te će se nabavljati potrebni materijali, rekviziti i oprema potrebni za redovno funkcioniranje svih aktivnosti i programa UIR Zagreba.
Nastavit će se s nastojanjem da Grad Zagreb organizira i financira popravak krova na zgradi u kojoj djeluje UIR Zagreba.

 

STRUČNA SLUŽBA

Nastavit će se s provođenjem aktivnosti vezanim za:
-    financiranje osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Grad Zagreb,
-    osiguravanje sustavnog financiranja programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Djelatnici Stručne službe zaduženi su za provedbu zaključaka tijela UIR Zagreba te se sukladno predloženom PiP 2018. predviđa:
-    zadržavanje sadašnjih zaposlenih djelatnika: voditeljicu Stručne službe (VSS), dvoje savjetnika (VSS), dvoje stručnih suradnika (VSS), dviju suradnica (SSS)
-    zapošljavanje stručnog suradnika (VSS) ili suradnika (SSS) sukladno dostupnim sredstvima
-    korištenje dostupnih načina zapošljavanja za koje sredstva osiguravaju državna tijela (npr. javni radovi, programska sredstva i sl.).

Sukladno dostupnim sredstvima, zaposlenike Stručne službe upućivat ćemo na razne oblike stručnog usavršavanja: informatika, strani jezici, priprema materijala za natječaje u RH i EU.

Nastojat će se i nadalje koristiti mogućnost angažiranja djelatnika putem raznih volonterskih i sličnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za dio osnovnih poslova UIR Zagreba te provođenje pojedinih projekata i programa potrebna je pomoć za koju će se angažirati izvršioci temeljem Ugovora o djelu.

 

ORGANI UPRAVLJANJA UIRZ

PiP 2018. predviđene su dvije sjednice Skupštine, 8-10 sjednica Upravnog odbora te dvije sjednice Nadzornog odbora dok će se Sud časti sastajati po potrebi. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora bit će uključeni u realizaciju pojedinih zadataka iz ovoga Programa.

 

FINANCIRANJE

U suradnji s ostalim udrugama tražit će se sustavno rješavanje načina financiranja osnovne djelatnosti za udruge. Najveći dio sredstava osigurat će se iz članarina, a manji dio iz programskih sredstava te donacija ili sponzorstava.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok