Operativni plan 2020.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU

 

I. AKTIVNOSTI

 

Ljetovanje

Program obuhvaća organizaciju povoljnijeg smještaja za članove UIR Zagreba i članove njihovih obitelji u Thalassotherapiji Crikvenica, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ. Program će se provoditi u 12 turnusa po 10 dana (10 polupansiona). Članovima UIR Zagreba koji su minimalno tri godine uzastopno članovi pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine u slučaju da ispoštuju postavljene uvjete.

Razdoblje provedbe: Od 20.05. do 17.09.2020. godine.

Planirani broj korisnika: Minimalno 102 osobe, minimalno 1.020 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba i članovima njihovih obitelji osigurati povoljniji smještaj u morskom okruženju i uz morsku klimu tijekom ljetnih mjeseci uz dodatnu mogućnost korištenja medicinskih usluga specijalističkih pregleda, dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

 

Klupske aktivnosti

Program se sastoji od niza raznovrsnih aktivnosti koje su grupirane u edukativne, sportsko-rekreativne i kulturno-umjetničke radionice, zatim radionice vježbanja te savjetovanja, a provodit će se prema unaprijed određenom rasporedu. Uvježbane koreografije i izvedbe, kao i izrađeni unikatni radovi, prezentirat će se na raznim internim i javnim događanjima, a ujedno će se sudjelovati i u sportsko-rekreativnim događanjima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine u vremenu od 8,00-20,00 sati izuzevši ljetne mjesece (lipanj, srpanj, kolovoz) – u skraćenom radnom vremenu.

Planirani broj korisnika: Otprilike 1.000 članova u okviru 1.500 organiziranih aktivnosti.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena u svrhu poboljšanja njihovog psihičkog, fizičkog i mentalnog zdravlja te njihove socijalne uključenosti.

 

Pravno savjetovalište

Program se sastoji od dva dijela. Jedan dio obuhvaća direktan rad s članovima UIR Zagreba u vidu pružanja im besplatne stručne pravne pomoći. Drugi je dio vezan uz područja od značaja i interesa za osobe s invaliditetom te civilno društvo u smislu praćenja i razmatranja stanja i primjene propisa, zatim sudjelovanja u javnim raspravama i savjetovanjima te javnih prezentacija i objava prikupljenih informacija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine (izuzev kolovoza), uz obavezan prethodni dogovor za konkretan termin, utorkom od 9,00-14,00 sati i četvrtkom od 11,00-18,00 sati.

Planirani broj korisnika: Otprilike 500 članova, otprilike 700 savjetovanja.

Cilj: Osigurati besplatnu primarnu pravnu pomoć članovima UIR Zagreba u potrebi.

 

Rekreativno-zdravstveni program

Program će se provoditi u suradnji s tri specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Varaždinske i Daruvarske toplice te Thalassotherapia Crikvenica, a obuhvaća povoljnije uvjete smještaja tijekom boravka u bolnicama u svrhu obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga. Članovima UIR Zagreba koji su minimalno tri godine uzastopno članovi pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine u slučaju da ispoštuju postavljene uvjete.

Razdoblje provedbe: U Varaždinskim toplicama u drugoj polovici godine (zbog energetske obnove Minerve); u Daruvarskim toplicama tijekom cijele godine; u Thalassotherapiji Crikvenica u razdobljima od 01.01-19.05. i 04.10-31.12.2020. godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 300 članova UIR Zagreba i drugih udruga invalida rada u RH s pratnjama kroz ostvarenih otprilike 3.500 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba , članovima drugih udruga invalida rada u RH i njihovim pratnjama osigurati povoljniji smještaj u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju za vrijeme obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (uz liječničku uputnicu).

 

Mobilni tim

Program se sastoji od pružanja stručnih usluga u domovima teško pokretnih i nepokretnih članova UIR Zagreba s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mobilni tim čine viša medicinska sestra, mag. prava, prof. fizičke kulture, mag. sociologije i volonter. Svaki član Mobilnog tima pruža adekvatnu, traženu i potrebnu stručnu pomoć u vidu preventivnih mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja te primarne pravne pomoći, zatim u vidu savjetovanja i pružanja informacija o aktivnostima UIR Zagreba i aktualnostima u tematskim područjima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 članova UIR Zagreba u okviru otprilike 200 izlazaka.

Cilj: Članovima UIR Zagreba osigurati besplatnu potrebnu i traženu pomoć.


Preventivno-zdravstvena akcija

U prostorijama UIR Zagreba viša medicinska sestra članovima UIR Zagreba besplatno će obaviti kontrolu krvnog tlaka i kontrolu razina glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi.

Razdoblje provedbe: Dva puta mjesečno, tijekom cijele godine (izuzev u kolovozu).

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 članova UIR Zagreba, otprilike 300 obrada.

Cilj: Članovima UIR Zagreba osigurati mogućnost redovne kontrole jednog od zdravstvenih segmenata.

 

Stimulacijske aktivnosti

"Učlani novog člana" – aktivnost se sastoji od poticanja članova na aktivno sudjelovanje u promociji UIR Zagreba. Veći broj novih članova, a po preporuci već postojećeg člana, donosi mogućnost osvajanja neke od vrijednih nagrada.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: 170 novih članova UIR Zagreba po preporuci već postojećih članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba u svrhu informiranja šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te povećati brojnost UIR Zagreba u svrhu osnaženja njezina djelovanja.

 

"Uči i osvoji" – aktivnost se sastoji od raznovrsnih predavanja i prezentacija u prostorijama UIR Zagreba čije su teme vezane uz prava i zaštitu osoba s invaliditetom, aktivnosti i djelovanje UIR Zagreba te druge teme značajne za kvalitetu života osoba s invaliditetom. Dolaskom na predavanja i sudjelovanjem u kvizu svaki član ima mogućnost osvojiti neku od vrijednih nagrada.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 400 članova UIR Zagreba i ostalih zainteresiranih građana u okviru otprilike 25 predavanja.

Cilj: Poboljšati informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o temama značajnim za poboljšanje života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

Volonterstvo

Program obuhvaća promociju volonterstva uključivanjem volontera u raznovrsne aktivnosti UIR Zagreba. Program obuhvaća i omogućavanje usavršavanja volontera u okviru edukativnih radionica u UIR Zagreba i drugim institucijama.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 30 volontera.

Ciljevi: članovima UIR Zagreba osigurati raznovrsnost usluga; promicati volonterstvo; povećati broj volontera među članovima UIR Zagreba.

 

 

II. DOGAĐANJA

 

Suza za Zlatka Bočkala

U spomen i počast pokojnog predsjednika, gdina Zlatka Bočkala, organizirat će se koncert amaterskih pjevačkih zborova. Tom će prigodom nastupiti pjevački zbor UIR Zagreba i nekoliko gostiju, također amaterski pjevački zborovi. Koncert će biti besplatan za sve zainteresirane građane i bit će organiziran u glazbenom paviljonu u Parku Zrinjevac.

Razdoblje provedbe: 14. travnja 2020. godine, blizu datuma rođendana gdina Bočkala (13.04.).

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 izvođača, otprilike 100 prolaznika i članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Odati počast pokojnom predsjedniku, Zlatku Bočkalu; prezentirati široj javnosti pjevačke sposobnosti invalida rada i amaterskih pjevačkih zborova.

 

Memorijal Marije Topić

U spomen i počast pokojne predsjednice, gđe Marije Topić, organizirat će se sportsko-rekreativno natjecanje. Tom će prigodom udruge invalida rada diljem Republike Hrvatske tijekom travnja 2020. godine organizirati prednatjecanja u svojim gradovima dok će se finalisti iz svih gradova-sudionika susresti u subotu, 9. svibnja 2020. godine na RŠC Jarun. U natjecanja će se imati mogućnost uključiti isključivo članovi srodnih udruga, a natjecanja će biti organizirana u sedam aktivnosti: belot, pikado, viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo, šah i igra preciznosti.

Razdoblje provedbe: 9. svibnja 2020. godine, blizu datuma smrti gđe Topić (11.05.).

Planirani broj korisnika: Otprilike 150 natjecatelja-invalida rada iz cijele RH, otprilike 50 uzvanika.

Ciljevi: Odati počast pokojnoj predsjednici, Mariji Topić; ojačati suradnju među udrugama invalida rada; promovirati značaj sporta i rekreacije, posebno u životu osoba s invaliditetom.

Dan UIR Zagreba

Povodom obljetnice UIR Zagreba organizirat će se dvodnevno događanje. Prvi će dan u hotelu Antunović biti organizirana tematska tribina, a potom svečana dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica zaslužnim članovima i institucijama. Drugi će dan u prostorijama UIR Zagreba biti organizirana plesna večer. Oba događanja bit će besplatna za sve zainteresirane građane.

Razdoblje provedbe: 24-25. rujna 2020. godine (termine i lokacije tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 10 izvođača, otprilike 200 uzvanika i posjetitelja.

Ciljevi: Javno iskazati zahvalnost pojedincima i institucijama za doprinos u proteklom jednogodišnjem razdoblju; poboljšati informiranost invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom i šire javnosti o tematici značajnoj za populaciju osoba s invaliditetom; omogućiti članovima UIR Zagreba sudjelovanje u proslavi rođendana UIR Zagreba.

 

I mi smo zvijezde

Kulturno-zabavna priredba organizirat će se kao produkcija klupskih aktivnosti. U priredbi će aktivno sudjelovati članovi UIR Zagreba, polaznici raznih kulturno-umjetničkih radionica u UIR Zagreba i njihovi gosti. Priredba će se sastojati od pjevačkih, plesnih i dramskih izvedbi, bit će besplatna za sve zainteresirane građane i održat će se u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe).

Razdoblje provedbe: 10. prosinca 2020. godine (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 izvođača, otprilike 100 uzvanika i posjetitelja.

Cilj: Prezentirati široj javnosti kulturno-umjetničke sposobnosti invalida rada.

Obilježavanje značajnih datuma

UIR Zagreba samostalno će organizirati obilježavanje nekih, za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom, značajnih datuma dok će se u događanja u organizaciji drugih udruga i institucija aktivno uključiti. To uključivanje podrazumijevat će plesne nastupe, pjevačke i dramske izvedbe te izlaganje umjetničkih unikatnih radova izrađenih u UIR Zagreba na raznim izložbama.
Samostalna organizacija UIR Zagreba: Dani otvorenih vrata (veljača/ožujak), Nacionalni dan invalida rada (21.03.), Međunarodni dan starijih osoba (1.10.), Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (17.10.), Međunarodni dan volontera, (5.12.).
Uključivanje UIR Zagreba u događanja drugih organizatora: Dani otvorenih vrata udruga (travanj/svibanj), Svjetski dan plesa (29.04.), Sajam Pravo doba (svibanj), Festival jednakih mogućnosti (svibanj), Tjedan udruga (svibanj/lipanj), Jarunski susreti (lipanj), Svjetski dan glazbe (21.06.), Maksimirske jeseni (rujan), Europski tjedan mobilnosti (rujan), 72 sata bez kompromisa (listopad), Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3.12.).
Uz navedeno, UIR Zagreba bit će čest gost u ulozi izvođača u domovima za starije osobe.

Razdoblje provedbe: Na određeni značajni datum ili na datum blizu tog datuma.

Planirani broj korisnika: Ovisi o smještajnim kapaciteta organizatora svake pojedine aktivnosti.

Ciljevi: Doprinijeti socijalnoj uključenosti invalida rada i ostalih osoba i invaliditetom te ojačati svijest šire javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

 

 

III. INFORMIRANJE I PROMOCIJA

E-pošta

Obavijesti će se putem elektroničke pošte slati na elektroničke adrese članova koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

E-bilten

Obavijesti će se putem elektroničkog biltena slati na elektroničke adrese osoba koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svaka tri mjeseca.

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 osoba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Informirati zainteresirane građane o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Mrežne stranice

Mrežna stranica UIR Zagreba će se redovito ažurirati informacijama o aktualnim događanjima u UIR Zagreba te će se voditi briga o redovitom ažuriranju već objavljenih informacija. U okviru mrežne stranice redovito će se ažurirati i fotogalerija. 

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 500 osoba po objavi ažurirane informacije.

Cilj: Informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Facebook stranica

Obavijesti će se objavljivati na Facebook stranici UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa pojedinih događanja. 

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja. 

Cilj: Pravovremeno informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Instagram profil

Obavijesti će se objavljivati na Instagram profilu UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja. 

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, tjedno i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Otprilike 50 osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Pravovremeno informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Issuu profil

Tiskane brošure i glasila UIR Zagreba objavljivat će se na Issuu platformi.

Razdoblje provedbe: Jednom do dva put godišnje i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjivo zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Issuu platforme te čitanosti svakog pojedinog objavljenog dokumenta.

Cilj: Osigurati široj javnosti dostupnost tiskanih brošura i glasila UIR Zagreba u svrhu bolje i kvalitetnije informiranosti o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

You Tube kanal

Video snimke će se objavljivati na You Tube kanalu UIR Zagreba s organiziranih događanja, sa sudjelovanja u raznim priredbama i susretima te s gostovanja u medijima. 

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 osoba po objavljenoj video snimci.

Cilj: Informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti.

 

SMS poruke

Obavijesti će se putem SMS poruke slati na mobilne uređaje članova UIR Zagreba koji za takav način informiranja iskažu interes. 

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 5.500 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Leci

Edukativno-informativni leci će se kreirati i tiskati ciljano i vezano uz pojedine aktivnosti, a distribuirat će se besplatno u tiskanom i elektroničkom formatu.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 100-1.000 osoba po kreiranoj obavijesti.

Cilj: Informirati širu javnost na brz i jednostavan način o pogodnostima koje ostvaruju članovi UIR Zagreba te o pojedinim aktivnostima i aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Oglasne ploče

Obavijesti će se stavljati na tri oglasne ploče u prostorijama UIR Zagreba te na oglasne ploče kod partnera i suradnika, ovisno o vrsti obavijesti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 300-500 članova UIR Zagreba, članova i štićenika partnera i suradnika te prolaznika po objavljenoj obavijesti.

Cilj: Pravovremeno informirati članove UIR Zagreba, članove i štićenike partnera i suradnika te prolaznike o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način

 

Glasilo invalida rada, GIR

Službeni časopis UIR Zagreba tiskat će se jednom godišnje u nakladi od 5.000 komada te objaviti na mrežnim stranicama UIR Zagreba u elektroničkom formatu. Distribucija tiskanog časopisa bit će besplatna za sve zainteresirane građane, kao i mogućnost čitanja i preuzimanja časopisa u elektroničkom formatu. 

Razdoblje provedbe: U veljači u tiskanom formatu, tijekom cijele godine u elektroničkom formatu.

Planirani broj korisnika: 5.000 osoba za tiskano izdanje i 10.000 za elektronički format.

Cilj: Osigurati kvalitetnu informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

Mediji

Članovi UIR Zagreba i njezini zaposlenici gostovat će u radio i televizijskim emisijama po pozivu dok će se pojedina događanja najavljivati i objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama te u tiskovnim medijima i na internet portalima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjivo zbog nepoznavanja statističkih podataka o gledanosti pojedinih televizijskih postaja i emisija, slušanosti pojedinih radijskih postaja i emisija te čitanosti pojedinih tiskovnih medija i internet portala.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba; poboljšati informiranost šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

IV. SURADNJA

 

Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije

UIR Zagreba će surađivati i sklapati partnerstva po potrebi i prema mogućnostima s drugim udrugama osoba s invaliditetom, domovima za starije osobe, Gradom Zagrebom, Volonterskim centrom Zagreb, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Studijem socijalnog rada, Studentskim katoličkim centrom Palma (SKAC), Centrom za civilne inicijative, Zimskim plivalištem Mladost, bazenskim kompleksom Utrina, Streljačkim klubom "Kustošija", Sportskim društvom invalida rada "Zagreb", Gradskim knjižnicama Grada Zagreba, Zagrebačkim športskim savezom osoba s invaliditetom, Zagrebačkim savezom sportske rekreacije "Sport za sve" , Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagrebačkim električnim tramvajem te 7 drugih gradova i općina (Velika Gorica, Zaprešić, Stupnik, Brdovec, Jakovlje, Klinča sela, Luka) i otprilike 30 privrednih subjekata.
Suradnja i partnerstva očitovat će se u okviru provedbe raznih projekata i programa, zatim u vidu gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba te izložbi unikatnih radova UIR Zagreba. Suradnja će se očitovati i uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukativno-informativne radionice i seminare te u povjerenstva gradskih i županijskih vlasti, prema mogućnostima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba.

Ciljevi: osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

 

Na području Republike Hrvatske

UIR Zagreba će surađivati i sklapati partnerstva po potrebi i prema mogućnostima s udrugama invalida rada iz drugih gradova u RH, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Uredom pravobraniteljice, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Podružnicom u Zagrebu, Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Kino klubom Sisak te Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, Daruvarske toplice i Thalassotherapia Crikvenica i otprilike 10 nacionalnih subjekata.
Suradnja i partnerstva očitovat će se u okviru provedbe raznih projekata i programa, zatim u vidu gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba te izložbi unikatnih radova UIR Zagreba. Suradnja će se očitovati i uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukativno-informativne radionice i seminare te u povjerenstva nacionalnih vlasti, prema mogućnostima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na području Europe

UIR Zagreba će surađivati i sklopiti partnerstva po potrebi i prema mogućnostima s Udrugom invalida rada Zenica (BiH) i Savezom invalida rada Republike Srpske (Republika Srpska). UIR Zagreba će nastojati pronaći i nove suradnike i partnere s podučja Europe. Suradnja i partnerstva očitovat će se u okviru provedbe raznih projekata i programa, zatim u vidu gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba te izložbi unikatnih radova UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

 

 

V. USTROJ I IMOVINA

 

Tijela UIR Zagreba

Tijela UIR Zagreba definirana su Statutom UIR Zagreba: Skupština (do 45 članova), Upravni odbor (7 članova), Predsjednik, Nadzorni odbor (4 člana), Sud časti (4 člana).
Skupština će održati dvije sjednice na kojima će se razmatrati izvješća o radu u protekloj godini te plan i program rada za narednu godinu. Upravni će odbor održati osam sjednica na kojima će se razmatrati detalji provođenja pojedinih aktivnosti sukladno prethodno donesenim odlukama Skupštine te sukladno Strateškom planu UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine i Operativnom planu UIR Zagreba za 2020. godinu.
Nadzorni će odbor održati dvije sjednice, po sastavljenim polugodišnjim i godišnjim financijskim izvještajima dok će Sud časti svoje sjednice održavati po potrebi.
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora tijekom cijele će godine biti uključeni u realizaciju pojedinih zadataka predviđenih Operativnim planom UIR Zagreba za 2020. godinu.

Cilj: Donošenje što je moguće detaljnijih odluka u svrhu što kvalitetnijeg i transparentnijeg rada UIR Zagreba.

Članstvo UIR Zagreba

Statistički podaci UIR Zagreba ukazuju na smanjenje broja članova od 2011. godine. U svrhu sprečavanja daljnjeg pada tog broja, UIR Zagreba će nastaviti provedbom stimulacijskih aktivnosti s ciljem zadržavanja postojećih članova te uključivanja novih. UIR Zagreba će ujedno nastaviti izjednačavati mogućnosti za sve članove UIR Zagreba vezane uz pristup korištenju usluga UIR Zagreba, jačati interes članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba, jačati promidžbu svog djelovanja te proširiti postojeće i ostvariti nove suradnje. Vodeći se statističkim podacima prijašnjih godina, u 2020. godini očekuje se uplata članarine 8.200 članova.

Ciljevi: zadržati postojeće članstvo i privući nove članove.

Stručna služba UIR Zagreba

Stručna služba provodi zaključke i odluke tijela UIR Zagreba.
Zadržat će se zaposleni djelatnici: voditeljica Stručne službe (VSS), troje savjetnika (VSS), stručna suradnica (VSS) i dvije suradnice (SSS) te će ih se, sukladno mogućnostima UIR Zagreba, upućivati na edukacije i stručna usavršavanja.
U okviru mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nastojat će se angažirati osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Po potrebi i prema mogućnostima, angažirat će se i dodatni izvoditelji aktivnosti temeljem Ugovora o djelu u okviru provedbe nekih od osnovnih poslova UIR Zagreba te pojedinih programskih aktivnosti UIR Zagreba.

Cilj: Ojačati organizacijske i stručne kapacitete UIR Zagreba u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.Imovina UIR Zagreba

UIR Zagreba svoje svakodnevne aktivnosti organizira i provodi u gradskom prostoru u blizini Trešnjevačkog trga, na adresi Nova cesta 86. Nastavit će redovito održavati taj prostor, inventar i vozilo UIR Zagreba, a za potrebe provedbe aktivnosti, redovito će nabavljati uredski i potrošni materijal, sitan inventar, rekvizite i opremu. Nastavit će i potragu za dodatnim adekvatnim prostorom za organizaciju i održavanje dijela klupskih aktivnosti vezanih uz vježbanje.

Cilj: Očuvati i povećati imovinu UIR Zagreba.

Financiranje UIR Zagreba

Osim prikupljanja financijskih sredstava od članova, UIR Zagreba će ustrajati u nastojanjima prikupljanja financijskih sredstava iz gradskog i državnog proračuna, europskih fondova te donacija iz raznih izvora.
U suradnji s drugim srodnim udrugama, UIR Zagreba će nastaviti tražiti sustavno rješenje vezano uz financiranje osnovne djelatnosti za udruge koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

Ciljevi: Prikupiti sredstva putem članarina, donacija, javnih poziva i natječaja te sudjelovati u pronalasku sustavnog rješenja financiranja osnovne djelatnosti udruga koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

 

VI. DOKUMENTACIJA

 

Dokumenti UIR Zagreba

Statut; Etički kodeks; pravilnici

Dokumenti na nivou Grada Zagreba

Zagrebačka deklaracija; Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine; Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine; gradski pravilnici

Dokumenti na nivou Republike Hrvatske

Zakon o udrugama; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2017. do 2020. godine; Hrvatska deklaracija o pravima osoba s invaliditetom; Zakon o volonterstvu

Dokumenti na nivou Europe

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Akcijski plan Vijeća Europe; Europska socijalna povelja; Strategija Europske Komisije Europa 2020.

Predsjednica: Nada Vorkapić

 

Operativni je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Operativni plan, 2020.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok