Operativni plan 2021.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA RADA ZAGREBA ZA 2021. GODINU

Sve aktivnosti, predviđene ovim Operativnim planom, provodit će se u skladu s propisanim mjerama zaštite vezanim uz pandemiju virusa Covid-19. Iz tog su razloga, tijekom godine, moguće prilagodbe pojedinih aktivnosti, kao i radnog vremena.

 

I. AKTIVNOSTI

 

Ljetovanje

Program obuhvaća organizaciju povoljnijeg smještaja za članove UIR Zagreba i članove njihovih obitelji u Thalassotherapiji Crikvenica, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ. Program će se provoditi u 12 turnusa po 10 dana (10 polupansiona). U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: Od 19.05. do 16.09.2021. godine.

Planirani broj korisnika: Minimalno 100 osoba, minimalno 1.000 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba i članovima njihovih obitelji osigurati povoljniji smještaj u morskom okruženju i uz morsku klimu tijekom ljetnih mjeseci, uz dodatnu mogućnost korištenja medicinskih usluga specijalističkih pregleda, dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

 

Klupske aktivnosti

Program se sastoji od niza raznovrsnih aktivnosti grupiranih u edukativne, sportsko-rekreativne i kulturno-umjetničke radionice, zatim radionice vježbanja te savjetovanja, a provodit će se prema unaprijed određenom rasporedu. Uvježbane koreografije i izvedbe, kao i izrađeni unikatni radovi, prezentirat će se na raznim internim i javnim događanjima te će se objavljivati i virtualnim putem.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine u vremenu od 8,00-20,00 sati te u skraćenom radnom vremenu tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz).

Planirani broj korisnika: Otprilike 600 članova u okviru 1.000 organiziranih aktivnosti.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati kvalitetno provođenje slobodnog vremena u svrhu poboljšanja njihova psihičkog, fizičkog i mentalnog zdravlja te njihove socijalne uključenosti.

 

Pravno savjetovalište

Program se sastoji od dva dijela. Jedan dio obuhvaća izravan rad s članovima UIR Zagreba u vidu pružanja im besplatne pravne pomoći osobno u prostorijama UIR Zagreba, telefonom i elektroničkom poštom. Drugi se dio odnosi na praćenje i razmatranje stanja i primjene propisa iz područja od značaja i interesa za osobe s invaliditetom te civilno društvo, zatim na sudjelovanja u javnim raspravama i savjetovanjima uživo i virtualno, na organizaciju javnih prezentacija i predavanja u prostorijama UIR Zagreba i virtualno te na objavu prikupljenih informacija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine (izuzev kolovoza), utorkom i četvrtkom od 15,00-18,00 sati, uz obvezan prethodni dogovor za konkretan termin.

Planirani broj korisnika: Otprilike 300 članova, otprilike 500 savjetovanja.

Ciljevi: Osigurati besplatnu primarnu pravnu pomoć članovima UIR Zagreba u potrebi i zagovaranje prava osoba s invaliditetom na svim razinama i u različitim područjima.

Rekreativno-zdravstveni program

Program će se provoditi u suradnji s tri specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Varaždinskim i Daruvarskim toplicama te Thalassotherapijom Crikvenica, a sastojat će se u osiguranju povoljnijih uvjeta smještaja tijekom boravka u bolnicama tijekom obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga. U slučaju da ispoštuju postavljene uvjete, članovima UIR Zagreba, koji su minimalno tri godine uzastopno članovi, pomoći će se sufinanciranjem iznosa u visini članarine.

Razdoblje provedbe: U Varaždinskim i Daruvarskim toplicama tijekom cijele godine; u Thalassotherapiji Crikvenica u razdobljima od 01.01-19.05. i od 04.10-31.12.2021. godine (razdoblja tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 članova UIR Zagreba i drugih udruga invalida rada u RH s pratnjama kroz ostvarenih otprilike 2.000 noćenja.

Cilj: Članovima UIR Zagreba, članovima drugih udruga invalida rada u RH i njihovim pratnjama osigurati povoljniji smještaj u navedenim specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju tijekom obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih usluga o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (uz liječničku uputnicu).

 

Mobilni tim

Program se sastoji od istraživanja potreba za specifičnim uslugama (pravna, kineziološka, preventivno-zdravstvena pomoć, pomoć pri svakodnevnim životnim potrebama) te od pružanja navedenih specifičnih usluga u domovima teško pokretnih i nepokretnih članova UIR Zagreba, kao i ostalih članova u potrebi, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mobilni tim čine viša medicinska sestra, mag. prava, prof. fizičke kulture, maturanti gimnazije i volonteri. Svaki član Mobilnog tima pružit će adekvatnu, traženu i potrebnu stručnu pomoć u vidu preventivnih mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja te primarne pravne pomoći, zatim u vidu savjetovanja i pružanja informacija o aktivnostima UIR Zagreba i aktualnostima u drugim tematskim područjima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 članova UIR Zagreba u okviru otprilike 200 izlazaka.

Ciljevi: Istražiti potrebe članova UIR Zagreba za specifičnim uslugama te im besplatno osigurati potrebnu i traženu pomoć.


Preventivno-zdravstvena akcija

U prostorijama UIR Zagreba viša će medicinska sestra članovima UIR Zagreba besplatno obaviti kontrolu krvnog tlaka i kontrolu razina glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi.

Razdoblje provedbe: Dva puta mjesečno, tijekom cijele godine (izuzev u kolovozu).

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 članova UIR Zagreba, otprilike 300 obrada.

Cilj: Članovima UIR Zagreba osigurati mogućnost redovne kontrole jednog od zdravstvenih segmenata.

 

Stimulacijske aktivnosti

"Učlani novog člana" – aktivnost se sastoji od poticanja članova na aktivno sudjelovanje u promociji UIR Zagreba. Veći broj novih članova, a po preporuci već postojećeg člana, donosi mogućnost osvajanja neke od vrijednih nagrada.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: 70 novih članova UIR Zagreba po preporuci već postojećih članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba u svrhu informiranja šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te povećati brojnost UIR Zagreba u svrhu osnaženja njezina djelovanja.

 

Osmislit će se i nove stimulacijske aktivnosti, u skladu s propisanim mjerama zaštite vezane uz širenje virusa Covid-19.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Cilj: Poboljšati informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o temama značajnim za poboljšanje života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

Volonterstvo

Program obuhvaća promociju volonterstva uključivanjem volontera u raznovrsne aktivnosti UIR Zagreba, a obuhvaća i omogućavanje usavršavanja volontera u okviru edukativnih radionica u UIR Zagreba i drugim institucijama.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine.

Planirani broj korisnika: Otprilike 30 volontera.

Ciljevi: Članovima UIR Zagreba osigurati raznovrsnost usluga; promicati volonterstvo; povećati broj volontera među članovima UIR Zagreba.

 

 

II. DOGAĐANJA

 

Suza za Zlatka Bočkala

U spomen i čast pokojnog predsjednika, gdina Zlatka Bočkala, bit će organiziran koncert amaterskih pjevačkih zborova. Tom će prigodom nastupiti pjevački zbor UIR Zagreba uz nekoliko gostiju, također amaterskih pjevačkih zborova. Koncert će biti besplatan za sve zainteresirane građane i bit će organiziran u glazbenom paviljonu u Parku Zrinjevac. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranog koncerta zbog propisanih mjera zaštite uslijed pandemije virusa Covid-19, organizirat će se virtualno obilježavanje u spomen Zlatku Bočkalu.

Vrijeme provedbe: 13. travnja 2020. godine, na obljetnicu rođendana gdina Bočkala, 13.04. (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 izvođača, otprilike 100 prolaznika i članova UIR Zagreba.

Ciljevi: Odati počast pokojnom predsjedniku, Zlatku Bočkalu; prezentirati široj javnosti pjevačke sposobnosti invalida rada i amaterskih pjevačkih zborova.

Memorijal Marije Topić

U spomen i čast pokojne predsjednice, gđe Marije Topić, bit će organizirano sportsko-rekreativno natjecanje. Tom će prigodom udruge invalida rada diljem Republike Hrvatske tijekom travnja 2021. godine organizirati prednatjecanja u svojim gradovima dok će se finalisti iz svih gradova-sudionika susresti u subotu, 15. svibnja 2021. godine na RŠC Jarun. U natjecanja će se moći uključiti isključivo članovi srodnih udruga, a natjecanja će biti organizirana u sedam aktivnosti: belot, pikado, viseća kuglana, stolni tenis, streljaštvo, šah i igra preciznosti. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog propisanih mjera zaštite uslijed pandemije virusa Covid-19, organizirat će se virtualno obilježavanje u spomen Mariji Topić.

Razdoblje provedbe: od travnja do 15. svibnja 2021. godine, blizu datuma smrti gđe Topić, 11.05. (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 150 natjecatelja-invalida rada iz cijele RH, otprilike 50 uzvanika.

Ciljevi: Odati počast pokojnoj predsjednici, Mariji Topić; ojačati suradnju među udrugama invalida rada; promovirati značaj sporta i rekreacije, posebno u životu osoba s invaliditetom.

Dan UIR Zagreba

Povodom obljetnice UIR Zagreba bit će organizirano dvodnevno događanje. Prvi će dan u hotelu Antunović biti organizirana tematska tribina, a potom svečana dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica zaslužnim članovima i institucijama. Drugi će dan u prostorijama UIR Zagreba biti organizirana plesna večer. Oba događanja bit će besplatna za sve zainteresirane građane. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog propisanih mjera zaštite uslijed pandemije virusa Covid-19, organizirat će se virtualno obilježavanje Dana UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: 27-28. rujna 2021. godine (termine i lokacije tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 10 izvođača, otprilike 200 uzvanika i posjetitelja.

Ciljevi: Javno iskazati zahvalnost pojedincima i institucijama za doprinos u proteklom jednogodišnjem razdoblju; poboljšati informiranost invalida rada, ostalih osoba s invaliditetom i šire javnosti o tematici značajnoj za populaciju osoba s invaliditetom; omogućiti članovima UIR Zagreba sudjelovanje u proslavi rođendana UIR Zagreba.

 

I mi smo zvijezde

Kulturno-zabavna priredba bit će organizirana kao produkcija klupskih aktivnosti. U priredbi će, osim gostiju, aktivno sudjelovati članovi UIR Zagreba koji su ujedno polaznici raznih kulturno-umjetničkih radionica u UIR Zagreba. Priredba će se sastojati od pjevačkih, plesnih i dramskih izvedbi, bit će besplatna za sve zainteresirane građane i održat će se u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe). U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog propisanih mjera zaštite uslijed pandemije virusa Covid-19, organizirat će se virtualna priredba.

Vrijeme provedbe: 9. prosinca 2021. godine (termin i lokaciju tek treba potvrditi).

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 izvođača, otprilike 100 uzvanika i posjetitelja.

Cilj: Prezentirati široj javnosti kulturno-umjetničke sposobnosti invalida rada.

Obilježavanje značajnih datuma

UIR Zagreba će samostalno organizirati obilježavanje nekih, za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom, značajnih datuma, a aktivno će se uključiti i u događanja u organizaciji drugih udruga i institucija. To uključivanje podrazumijevat će plesne nastupe, pjevačke i dramske izvedbe te izlaganje umjetničkih unikatnih radova, izrađenih u UIR Zagreba, na raznim izložbama. U slučaju nemogućnosti javnog organiziranja planiranih događanja zbog propisanih mjera zaštite uslijed pandemije virusa Covid-19, organizirat će se virtualna događanja. Uz navedeno, UIR Zagreba će biti čest gost u ulozi izvođača u domovima za starije osobe.

Razdoblje provedbe: Na određeni značajni datum ili na datum blizu tog datuma.

Planirani broj korisnika: Ovisi o smještajnim kapaciteta organizatora svake pojedine aktivnosti.

Ciljevi: Poboljšati socijalnu uključenost invalida rada i ostalih osoba i invaliditetom te ojačati svijest šire javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

 

 

III. INFORMIRANJE I PROMOCIJA

Elektronička pošta

Obavijesti će, elektroničkom poštom, biti poslane na elektroničke adrese članova koji za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 2.000 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Elektronički bilten

Obavijesti će, elektroničkim biltenom, biti poslane na elektroničke adrese osoba koje za takav način informiranja iskažu interes.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svaka tri mjeseca.

Planirani broj korisnika: Otprilike 100 osoba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati zainteresirane građane o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Mrežna stranica

Mrežnu stranicu će UIR Zagreba redovito ažurirati informacijama o aktualnim događanjima i aktivnostima u UIR Zagreba te će voditi brigu o redovitom ažuriranju već objavljenih informacija. U okviru mrežne stranice redovito će se ažurirati i fotogalerija.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: U prosjeku 1.000 osoba po objavi ažurirane informacije.

Cilj: Na brz i jednostavan način, informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Facebook stranica

Obavijesti će se objavljivati na Facebook stranici UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa pojedinih događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, svakodnevno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Instagram profil

Obavijesti će se objavljivati na Instagram profilu UIR Zagreba u obliku informacija, najava događanja ili kratkih video prijenosa događanja.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, tjedno i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Otprilike 50 osoba po objavljenoj informaciji ili najavi događanja.

Cilj: Na brz i jednostavan način, pravovremeno informirati članove UIR Zagreba i širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti te o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Issuu profil

Tiskane brošure i glasila UIR Zagreba objavljivat će se na Issuu platformi za digitalno izdavanje.

Razdoblje provedbe: Jednom do dva puta godišnje i po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o posjećenosti Issuu platforme te čitanosti svakog pojedinog objavljenog dokumenta.

Cilj: Osigurati članovima UIR Zagreba i široj javnosti dostupnost tiskanih brošura i glasila UIR Zagreba u svrhu bolje i kvalitetnije informiranosti o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

You Tube kanal

Video snimke će se objavljivati na You Tube kanalu UIR Zagreba s raznih aktivnosti i organiziranih događanja, sa sudjelovanja u raznim priredbama i susretima te s gostovanja u medijima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Otprilike 200 osoba po objavljenoj video snimci.

Cilj: Informirati širu javnost o aktivnom uključivanju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u raznovrsne aktivnosti.

 

SMS poruke

Obavijesti će se SMS porukama slati na mobilne uređaje članova UIR Zagreba koji za takav način informiranja iskažu interes.

azdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, jednom tjedno.

Planirani broj korisnika: Otprilike 5.500 članova UIR Zagreba po poslanoj obavijesti.

Cilj: Pravovremeno informirati članove UIR Zagreba o aktualnostima u UIR Zagreba na brz i jednostavan način.

 

Leci

Edukativno-informativni leci će se kreirati i tiskati ciljano i vezano uz pojedine aktivnosti, a distribuirat će se besplatno u tiskanom i elektroničkom formatu.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 100-1.000 osoba po kreiranoj obavijesti.

Cilj: Informirati širu javnost na brz i jednostavan način o pogodnostima koje ostvaruju članovi UIR Zagreba te o pojedinim aktivnostima i aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Oglasne ploče

Obavijesti o aktivnostima i događanjima, UIR Zagreba će stavljati na tri oglasne ploče u prostorijama UIR Zagreba te na oglasne ploče kod partnera i suradnika, ovisno o vrsti obavijesti.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: 300-500 članova UIR Zagreba, članova i štićenika partnera i suradnika te prolaznika, po objavljenoj obavijesti.

Cilj: Na brz i jednostavan način pravovremeno informirati članove UIR Zagreba, članove i štićenike partnera i suradnika te prolaznike, o aktualnostima u UIR Zagreba.

 

Glasilo invalida rada, GIR

Službeni časopis UIR Zagreba tiskat će se jednom godišnje u nakladi od 5.000 komada te objaviti na mrežnim stranicama UIR Zagreba u elektroničkom formatu. Distribucija tiskanog časopisa bit će besplatna za sve zainteresirane građane, kao i mogućnost čitanja i preuzimanja časopisa u elektroničkom formatu.

Razdoblje provedbe: U veljači u tiskanom formatu, tijekom cijele godine u elektroničkom formatu.

Planirani broj korisnika: 5.000 osoba za tiskano izdanje i 10.000 za elektronički format.

Cilj: Osigurati kvalitetnu informiranost članova UIR Zagreba i šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

Mediji

UIR Zagreba će o svojim aktivnostima i događanjima pravovremeno informirati velik broj medija koji će potom ugostiti predstavnike UIR Zagreba u radio i televizijskim emisijama, a pojedina će događanja najaviti i objaviti u radijskim i televizijskim emisijama te u tiskovnim medijima i na internet portalima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, po potrebi.

Planirani broj korisnika: Teško procjenjiv zbog nepoznavanja statističkih podataka o gledanosti pojedinih televizijskih postaja i emisija, slušanosti pojedinih radijskih postaja i emisija te čitanosti pojedinih tiskovnih medija i internet portala.

Ciljevi: Poboljšati promidžbu UIR Zagreba; poboljšati informiranost šire javnosti o radu i djelovanju UIR Zagreba te o raznim temama vezanim uz život invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

 

IV. SURADNJA

 

Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, zatim lokalnim i regionalnim institucijama te drugim organizacijama i privrednim subjektima.
Suradnja i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe raznih projekata i programa, kroz gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba te izložbi unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukativno-informativne radionice i seminare te u povjerenstva gradskih i županijskih vlasti, prema mogućnostima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 1.000 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

 

Na području Republike Hrvatske

UIR Zagreba će, prema mogućnostima i potrebama, surađivati i sklapati partnerstva sa srodnim organizacijama civilnog društva diljem RH, zatim regionalnim i državnim institucijama te drugim organizacijama i privrednim subjektima.
Suradnja i partnerstva očitovat će se u raznim oblicima: u okviru provedbe raznih projekata i programa, kroz gostovanja i nastupa članova UIR Zagreba te izložbi unikatnih radova UIR Zagreba, uključivanjem predstavnika UIR Zagreba u edukativno-informativne radionice i seminare te u povjerenstva nacionalnih vlasti, prema mogućnostima.

Razdoblje provedbe: Tijekom cijele godine, prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 1.000 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Osigurati članovima UIR Zagreba brojne pogodnosti u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i društvenog statusa; ojačati organizacijske kapacitete UIR Zagreba; razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

Na području Europe

UIR Zagreba će nastojati pronaći nove suradnike i partnere s podučja Europe za zajedničku provedbu raznih projekata i programa te za gostovanja i nastupe članova UIR Zagreba i izložbe unikatnih radova UIR Zagreba.

Razdoblje provedbe: Prema mogućnostima i potrebama.

Planirani broj korisnika: Otprilike 50 članova UIR Zagreba i ostalih osoba.

Ciljevi: Razmijeniti iskustva s drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.

 

 

V. USTROJ I IMOVINA

 

Tijela UIR Zagreba

Tijela UIR Zagreba definirana su Statutom UIR Zagreba: Skupština (do 45 članova), Upravni odbor (7 članova), Predsjednik, Nadzorni odbor (4 člana), Sud časti (4 člana).

Skupština će održati dvije sjednice na kojima će se razmatrati izvješća o radu u protekloj godini te plan i program rada za sljedeću godinu. Upravni će odbor održati osam sjednica na kojima će se razmatrati detalji provođenja pojedinih aktivnosti u skladu s prethodno donesenim odlukama Skupštine te u skladu sa Strateškim planom UIR Zagreba za razdoblje od 2019-2023. godine i Operativnim planom UIR Zagreba za 2021. godinu.

Nadzorni će odbor održati dvije sjednice, nakon sastavljenih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja dok će Sud časti svoje sjednice održavati po potrebi.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora će tijekom cijele godine biti uključeni u realizaciju pojedinih zadataka predviđenih Operativnim planom UIR Zagreba za 2021. godinu.

Cilj: Donošenje što je moguće konkretnijih odluka u svrhu što kvalitetnijeg i transparentnijeg rada UIR Zagreba.

Članstvo UIR Zagreba

Statistički podaci UIR Zagreba ukazuju na smanjenje broja članova od 2011. godine. Da bi spriječila daljnji pad tog broja, UIR Zagreba će nastaviti provoditi stimulacijske aktivnosti s ciljem zadržavanja postojećih članova te uključivanja novih. UIR Zagreba će ujedno nastaviti izjednačavati mogućnosti za sve članove UIR Zagreba vezane uz pristup korištenju usluga UIR Zagreba, jačati interes članova za aktivnije uključivanje u rad i aktivnosti UIR Zagreba, jačati promidžbu svog djelovanja te proširiti postojeće i ostvariti nove suradnje. Vodeći se statističkim podacima prijašnjih godina, u 2021. godini očekuje se uplata članarine 7.600 članova.

Ciljevi: zadržati postojeće članstvo i privući nove članove.

Stručna služba UIR Zagreba

Stručna služba zadužena je za provedbu zaključaka i odluka tijela UIR Zagreba.

Planirano je zadržavanje zaposlenih djelatnika: voditeljica Stručne službe (VSS), troje savjetnika (VSS), stručna suradnica (VSS) i dvije suradnice (SSS) te će ih se, u skladu s mogućnostima UIR Zagreba, upućivati na edukacije i stručna usavršavanja.
Planirano je i zadržavanje djelatnice (suradnica, SSS) zaposlene u okviru trogodišnjeg programa sufinanciranog od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U okviru dostupnih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz sufinanciranje u cijelosti, nastojat će se zaposliti novi djelatnici te angažirati osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Po potrebi i prema mogućnostima, angažirat će se i dodatni izvoditelji aktivnosti temeljem Ugovora o djelu, u okviru provedbe nekih od osnovnih poslova UIR Zagreba te pojedinih programskih aktivnosti UIR Zagreba.

Cilj: Ojačati organizacijske i stručne kapacitete UIR Zagreba u svrhu unapređenja rada i djelovanja UIR Zagreba.Imovina UIR Zagreba

UIR Zagreba će, od ponedjeljka do petka, za provedbu svojih aktivnosti, koristiti gradski prostor u Zagrebu, na adresi Nova cesta 86. Uz to će nastaviti potragu za dodatnim adekvatnim prostorima za održavanje dijela aktivnosti vezanih uz vježbanje. Prostor, inventar i vozilo UIR Zagreba redovito će održavati te će, za potrebe provedbe aktivnosti, redovito nabavljati uredski i potrošni materijal, sitan inventar, rekvizite i opremu.

Ciljevi: Očuvati i povećati imovinu UIR Zagreba.

Financiranje UIR Zagreba

UIR Zagreba će financijska sredstva prikupljati od članarina i donacija. Sredstva će nastojati prikupiti i putem raspisanih javnih poziva i natječaja odnosno iz gradskog, županijskog i državnog proračuna te europskih fondova. U suradnji s drugim srodnim udrugama, UIR Zagreba će nastaviti tražiti sustavno rješenje vezano uz financiranje osnovne djelatnosti za neprofitne organizacije koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

Ciljevi: Prikupiti financijska sredstva putem članarina, donacija, javnih poziva i natječaja te sudjelovati u pronalasku sustavnog rješenja financiranja osnovne djelatnosti neprofitnih organizacija koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro.

 

VI. DOKUMENTACIJA

 

Dokumenti UIR Zagreba

Statut; Etički kodeks; pravilnici

Dokumenti na razini Grada Zagreba

Zagrebačka deklaracija; Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. godine; Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine; gradski pravilnici

Dokumenti na razini Republike Hrvatske

Zakon o udrugama; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2017. do 2020. godine; Hrvatska deklaracija o pravima osoba s invaliditetom; Zakon o volonterstvu

Dokumenti na razini Europe

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Akcijski plan Vijeća Europe; Europska socijalna povelja; Strategija Europske Komisije Europa 2020.

Predsjednica: Nada Vorkapić

 

Operativni je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku klikom na crveni gumb: Operativni plan, 2020.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok