Povlastice nevezane za članstvo

Što je sve moguće ostvariti temeljem rješenja izdanih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, neovisno o učlanjenju u UIR Zagreba?

 

Svaka nova promjena Zakona ili odluka biti će pravovremeno uvrštena u ove informacije.

 

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.).

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, s osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

 

GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169455) uz koji treba priložiti:
presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
-    rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

CESTARINA ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) ne plaćaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u  svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Osoba može ostvariti ovu povlasticu samo kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169455), uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel. 6504812, 6504813) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00 kn. 

 

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

Pravo na Znak pristupačnosti mogu ostvariti osobe s invaliditetom s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.
Za ostvarenje ove povlastice potrebno se obratiti u Gradsku upravu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, Trg S. Radića 1, Zagreb, tel: 01/6101111 ili u Županijski ured nadležan za poslove prometa.

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti kojem se prilaže sljedeća dokumentacija: Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje se dobija temeljem Rješenja o tjelesnom oštećenju, fotografija i biljezi.

 

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje

Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11), u gradu Zagrebu, osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade, svoje vozilo mogu parkirati osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja (Zagrebparking, Šubićeva 40/III). Potrebno im je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti. Naljepnica vrijedi jednu godinu, a trošak izrade i izdavanja iste je 30,00 kn.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 81/08 te 139/09), ne plaćaju osobe s invaliditetom sa 70 ili više posto tjelesnog oštećenja i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

 

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM

Povlasticu pri vožnji vlakom ili brodom odnosno popust od 75% na punu vrijednost vozne karte te besplatnu voznu kartu za pratnju ukoliko je pratnja zdrava osoba, mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka najmanje 70% oštećenja isključivo donjih ekstremiteta.

Povlastica se odnosi na četiri jednokratne godišnje karte za vožnju vlakom ili brodom unutar Repulike Hrvatske, a izdana objava vrijedi 60 dana za oba smjera.

Osobe s područja Grada Zagreba ovu povlasticu ostvaruju u Gradskoj upravi, Gradskom uredu za socijalnu  zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom na Trgu Stjepana Radića 1, soba 236, II kat, tel. 01/6101236, a osobe s područja izvan Grada Zagreba pri nadležnom Županijskom uredu.

Za ostvarenje povlastice potrebno je dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju (ako ih postoji više – onda sva), presliku osobne iskaznice te OIB. Pratnja treba u navdeni ured doći osobno prilikom podnašanja prvog zahtjeva te ponijeti presliku osobne iskaznice i OIB.

 

BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA ŠRC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju važeći Znak pristupačnosti. Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz važeći Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Upravu Upravljanja sportskim objektima, RSC Jarun, radnim danom od 9,00-13,00 sati. Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

 

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%.

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugu priložiti uz potpisanu dokumentaciju i kopiju jednog od Rješenja o invaliditetu. 
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000 ili pregledajte službene mrežne stranice Iskon-a.

 

POPUST BTnet-a

BTnet omogućuje svim osobama s postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe s tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 50% umanjenje za 30% mjesečne naknade paketa .

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom sklapanja ugovora dostaviti kopiju Rješenja o invaliditetu, uz uvid u original istog. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 890011 ili pregledajte službene mrežne stranice BTnet-a.

 

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 4897-688. Radno vrijeme za pacijente je: radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu u vremenu od 14,00-18,00 sati. Ukoliko je riječ o grupi (minimalno 10 osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

 

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK u visini od 50% mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 50% bez obzira na dijagnozu.
Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je u HAK-u predočiti Rješenje o tjelesnom oštećenju.


Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti SVI članovi HAK-a. Karte s popustom mogu se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333-444.

 

 ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe s tjelesnim oštećenjem. 
Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice dok osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice. Popust se ostvaruje na ulaznim recepcijama Ulaza 1 i Ulaza 2 Nacionalnog parka Plitvička jezera.

 

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom ostvaruju popust u vidu neplaćanja naknade za članstvo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

 

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema sljedećim kriterijima:

  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok