Dodjela nagrada

DODJELA NAGRADA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA

U skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica, Upravni je odbor na svojoj 20. sjednici, odrzanoj 24. svibnja 2023. godine, donio odluku da će povodom Dana UIR Zagreba dodijeliti sljedeće nagrade ako bude prijavljenih kandidata s opravdanim postignucima za doprinos radu UIR Zagreba:

"Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" - dodjeljuje se osobi koja je u razdoblju od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2023. godine svojim radom, zalaganjem i stavovima trajno doprinijela radu i prosperitetu Udruge i invalida rada, općenito, 

"Naj volonter"
- dodjeljuje se volonteru uzevši u obzir trajanje i učestalost volontiranja, doprinos i rezultate volontiranja, specifičnost i prepoznatljivost volonterskih aktivnosti i zadovoljstvo korisnika volontiranja, a u razdoblju od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2023. godine, 

"Nagrada za životno djelo Marija Topić"
- dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge i za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju socijalne, pravne i svake druge zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

ROK za zaprimanje prijedloga kandidata za dodjelu pojedinih nagrada je 1. rujna 2023. godine.
Razmatrat će se prijedlozi zaprimljeni u zadanom roku isključivo u pisanom obliku uz obrazloženje, u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica.

"Pravilnik o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica" dostupan je na sljedećoj poveznici: Pravilnik.

Izdvojeno iz Pravilnika:

Članak 7.
Prijedlog za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica mogu dati tijela Udruge, članovi tijela Udruge kao i pet članova Udruge.
Predlagač je dužan prijedlog pismeno obrazložiti te ga potkrijepiti osnovnim  podacima o predloženiku i podacima o aktivnostima predloženika te njegovim postignućima kojima je pridonio radu i ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 8.
Odluku o dobitniku nagrada, priznanja i zahvalnica donosi Upravni odbor uzimajući u obzir zadane kriterije.

Pravilnik je u cijelosti objavljen na oglasnim pločama u prostorijama UIR Zagreba (Nova cesta 86), kao i na mrežnoj stranici - kliknite na crveni gumb: Pravilnik 

 

 

DOBITNICI nagrada prijašnjih godina su sljedeći:

 

"Nagrada za životno djelo Marija Topić"

2016. godina: Marija Topić (posthumno), Ivan Lazić, Josip Petrač

2017. godina: Zlatko Bočkal (posthumno)

2018-2022. godina: nije bilo kandidata

 

"Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba"

2016. godina: Tugomir Eršek, Anamarija Lazić

2017. godina: Anita Kaiser

2018. godina: Stanko Svečak

2019. godina: Joško Matić

2020. godina: Maja Milković

2021. godina: Kristina Sever

2022. godina: Nada Vorkapić

 

 

 "Naj volonter"

2016. godina: Samija Bejtović, Asta Kovačić, Zoran Vukelić

2017. godina: Mira Peršić

2018. godina: Dragica Pongrac

2019. godina: Blanka Premužić

2020. godina: Branka Trzun-Makek

2021. godina: Anamarija Lazić

2022. godina: Dunja Kolar

 

 

Istom su prigodom podijeljene i ZAHVALNICE za doprinos radu i funkcioniranju Udruge invalida rada Zagreba, za doprinos u promicanju prava i interesa invalida rada i osoba s invaliditetom i za promicanje rada Udruge invalida rada Zagreba:

2016. godine dodijeljeno je 11 zahvalnica pojedincima i 31 zahvalnica institucijama. 

2017. godine dodijeljeno je 10 zahvalnica pojedincima i 28 zahvalnica institucijama. 

2018. godine dodijeljeno je 17 zahvalnica pojedincima i 42 zahvalnice institucijama. 

2019. godine dodijeljeno je 15 zahvalnica pojedincima i 36 zahvalnica institucijama. 

2020. godine dodijeljeno je 18 zahvalnica pojedincima i 41 zahvalnica institucijama. 

2021. godine dodijeljeno je 23 zahvalnice pojedincima i 42 zahvalnice institucijama. 

2021. godine dodijeljeno je 13 zahvalnica pojedincima i 52 zahvalnice institucijama. 

 

Istom su prigodom dodijeljena i PRIZNANJA za dugogodišnje neprekidno članstvo u Udruzi invalida rada Zagreba:

2016. godine dodijeljeno je 78 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2017. godine dodijeljena su 72 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2018. godine dodijeljeno je 186 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2019. godine dodijeljena su 352 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2020. godine dodijeljeno je 247 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2021. godine dodijeljeno je 155 priznanja za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.

2022. godine dodijeljeno je 201 priznanje za dugogodišnje neprekidno članstvo u UIR Zagreba.