Pravilnik o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica

Na temelju članka 58. stavak 3. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), na 7. sjednici održanoj dana 29.10.2020. godine, donio je

PRAVILNIK
o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se način i postupak izbora i dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica članovima Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga), kao i drugim pojedincima, pravnim osobama i institucijama, za izuzetan doprinos i učinkovito pomaganje u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 2.

Nagrade, priznanja i zahvalnice dodjeljuju se pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom te se odnose na razdoblje od 1. lipnja prethodne do 31.svibnja tekuće godine.

 

II. NAGRADE, PRIZNANJA I ZAHVALNICE

Članak 3.

Udruga utvrđuje sljedeće vrste nagrada, priznanja i zahvalnica te kriterije za njihovu dodjelu:

1. Nagrade:

a) "Nagrada za životno djelo Marija Topić" – dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju socijalne, pravne i svake druge zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

b) "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" – dodjeljuje se osobi koja je tijekom godine svojim radom, zalaganjem i stavovima trajno doprinijela radu i prosperitetu Udruge i invalida rada, općenito.

c) "Naj volonter" – dodjeljuje se volonteru obzirom na trajanje i učestalost volontiranja, doprinos i rezultate volontiranja, specifičnost i prepoznatljivost volonterskih aktivnosti, zadovoljstvo korisnika volontiranja.

2. Priznanja se dodjeljuju sukladno godinama članstva za svakih pet godina neprekidnog članstva u Udruzi, počevši od dvadesete godine.

3. Zahvalnice se mogu dodijeliti za doprinos radu i funkcioniranju Udruge, za doprinos u promicanju prava i interesa invalida rada i osoba s invaliditetom te za promicanje rada Udruge.

Članak 4.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna "Nagrada za životno djelo Marija Topić".

Istoj osobi se "Nagrada za životno djelo Marija Topić" može dodijeliti samo jednom.

Iznimno, Upravni odbor može u jubilarnim godinama (50., 60. itd.) donijeti odluku da se dodijeli više nagrada "Nagrada za životno djelo Marija Topić".

Godišnje se mogu dodijeliti samo jedna "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i samo jedna nagrada "Naj volonter".

Istoj osobi se nagrade iz stavka 1. ovog članka mogu dodijeliti više puta.

Iznimno, Upravni odbor može u jubilarnim godinama (50., 60. itd.) donijeti odluku da se dodijeli više nagrada "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i više nagrada "Naj volonter".

Članak 5.

Tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi se može dodijeliti ili zahvalnica ili jedna od nagrada.

 

III. POSTUPAK IZBORA I DODJELE NAGRADA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA

Članak 6.

Prijedlog za dodjelu nagrada i zahvalnica mogu dati tijela Udruge, članovi tijela Udruge kao i 5 (pet) članova Udruge.

Predlagač je dužan prijedlog pismeno obrazložiti te ga potkrijepiti osnovnim podacima o predloženiku i podacima o aktivnostima predloženika te njegovim postignućima kojima je pridonio radu i ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 7.

Odluku o dobitniku nagrada, priznanja i zahvalnica donosi Upravni odbor uzimajući u obzir zadane kriterije.

Odluka iz stavka 1. ovog članka mora biti obrazložena.

Članak 8.

Oblik i sadržaj nagrada, priznanja i zahvalnica utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 9.

Sredstva za nagrade, priznanja i zahvalnice osigurava Udruga.

Članak 10.

O dodjeljenim nagradama, Udruga vodi posebnu evidenciju, a uz istu vode se i svi podneseni prijedlozi za dodjelu nagrada.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe ovog Pravilnika tumači Upravni odbor.

Članak 12.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja.

Članak 13.

Pravilnik potpisuje Predsjednik.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama Udruge.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 196/2020.

Predsjednica:

Nada Vorkapić

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok