Pravilnik o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica

Na temelju članka 58. stavak 4. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), na 4. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donio je

PRAVILNIK
o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica


I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak izbora i dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica članovima Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga), kao i drugim pojedincima, pravnim osobama i institucijama za izuzetan doprinos i učinkovito pomaganje u ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 2.
Nagrade, priznanja i zahvalnice dodjeljuju se pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom.


II.    NAGRADE, PRIZNANJA I ZAHVALNICE

Članak 3.

Udruga utvrđuje sljedeće vrste nagrada, priznanja i zahvalnica te kriterije za njihovu dodjelu:

1.    Nagrade:
a)    "Nagrada za životno djelo Marija Topić" – dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju socijalne, pravne i svake druge zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.
b)    "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" – dodjeljuje se osobi koja je tijekom godine svojim radom, zalaganjem i stavovima trajno doprinijela radu i prosperitetu Udruge i invalida rada, općenito.
c)    "Naj volonter" – dodjeljuje se volonteru obzirom na trajanje i učestalost volontiranja, doprinos i rezultate volontiranja, specifičnost i prepoznatljivost volonterskih aktivnosti, zadovoljstvo korisnika volontiranja.

2.    Priznanja se dodjeljuju sukladno godinama članstva, za svakih deset godina neprekidnog članstva u Udruzi;

3.    Zahvalnice se mogu dodijeliti za doprinos radu i funkcioniranju Udruge, za doprinos u promicanju prava i interesa invalida rada i osoba s invaliditetom te za promicanje rada Udruge.

 

Članak 4.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna "Nagrada za životno djelo Marija Topić".
Istoj osobi se "Nagrada za životno djelo Marija Topić" može dodijeliti samo jednom.

 

Članak 5.
Godišnje se može dodijeliti samo jedna "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i nagrada "Naj volonter".
Istoj osobi se nagrade iz stavka 1. ovog članka mogu dodijeliti više puta.
Iznimno, Upravni odbor može u jubilarnim godinama (50., 60. itd.) donijeti odluku o da se dodijeli više nagrada "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i nagrade "Naj volonter".

 

Članak 6.

Tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi se može dodijeliti ili zahvalnica ili jedna od nagrada.


III.    POSTUPAK IZBORA I DODJELE NAGRADA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA

Članak 7.

Prijedlog za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica mogu dati tijela Udruge, članovi tijela Udruge kao i 5 (pet) članova Udruge.
Predlagač je dužan prijedlog pismeno obrazložiti te ga potkrijepiti osnovnim  podacima o predloženiku i podacima o aktivnostima predloženika te njegovim postignućima kojima je pridonio radu i ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 8.

Odluku o dobitniku nagrada, priznanja i zahvalnica donosi Upravni odbor uzimajući u obzir zadane kriterije.
Odluka i stavka 1. ovog članka mora biti obrazložena.

 

Članak 9.

Oblik, sadržaj i izgled nagrada, priznanja i zahvalnica utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 10.

Sredstva za nagrade, priznanja i zahvalnica osigurava Udruga.

 

Članak 11.

O dodjeljenim nagradama, priznanjima i zahvalnicama Udruga vodi posebnu evidenciju, a uz istu vode se i svi podneseni prijedlozi za dodjelu nagrada, priznanju i zahvalnica.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Odredbe ovog Pravilnika tumači Upravni odbor.

 

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja.

 

Članak 14.

Pravilnik potpisuje Predsjednik.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Udruge.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 63/2016.

Predsjednik:

Zlatko Bočkal, prof.

 

~~~~~~~     ~~~~~~~     ~~~~~~~

Na temelju članka 58. stavak 4. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), na 5. sjednici održanoj dana 27. travnja 2016. godine, donio je


PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o dodjeli, nagrada, priznanja i zahvalnica


I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U članku 3. točka 2. iza riječi „Udruzi“ dodaje se:

„počevši od dvadesete godine“.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

Iznimno, Upravni odbor može u jubilarnim godinama (50., 60. itd.) donijeti odluku da se dodijeli više nagrada "Nagrada za životno djelo Marija Topić".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 86/216.

Predsjednik:

Zlatko Bočkal, prof.

~~~~~~~     ~~~~~~~     ~~~~~~~

Na temelju članka 58. stavak 4. Statuta Udruge invalida rada Zagreba, Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), na 22. sjednici održanoj dana 2. svibnja 2018. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli, nagrada, priznanja i zahvalnica


I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Mijenja se članak 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli, nagrada, priznanja i zahvalnica i glasi:

Priznanja se dodjeljuju sukladno godinama članstva za svakih pet godina neprekidnog članstva u Udruzi, počevši od dvadesete godine.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 120/2018.

Predsjednica:

Nada Vorkapić

~~~~~~~     ~~~~~~~     ~~~~~~~

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok