Savjetom prema inkluziji

SAVJETOM PREMA INKLUZIJI

 

Program "Savjetom prema inkluziji" provodit će se kroz razdoblje od 1. lipnja 2023. godine do 31. svibnja 2026. godine, a u vidu organiziranih individualnih savjetovanja, predavanja i radionica u okviru tri temeljne aktivnosti - pravno savjetovalište, socijalno-inkluzivno savjetovalište i psihoterapijsko savjetovalište. Svaki član UIR Zagreba u Program se može uključiti besplatno.

  

CILJEVI

Opći cilj Programa je unaprijediti kvalitetu života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom organizacijom aktivnosti usmjerenih ka prevenciji institucionalizacije. Cilj će se ostvariti kroz sljedeće specifične ciljeve: 1. osigurati besplatnu primarnu pravnu pomoć, 2. povećati pravnu sigurnost i prevenciju zloupotrebe - sklapanja štetnih ugovora, 3. razviti kompetencije korisnika za samozastupanje prema institucijama, 4. ojačati kompetencije korisnika za samostalan život, 5. prevenirati nastanke depresivno-anksioznih oboljenja, 6. unaprijediti psihičko zdravlje korisnika, 7. osigurati dostupnost informacija za osobe s invaliditetom, 8 unaprijediti stručna znanja izvoditelja.

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

Pravno savjetovalište korisnicima pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć u okviru koje se provode različiti sadržaji čiji je cilj povećanje pravne sigurnosti. Tako se kroz stručni individualni savjetodavni rad korisnicima nakon pravne anamneze slučaja, prikupljanja potrebnih podataka i proučavanja zakonskih propisa, daje savjet kako postupiti u konkretnom slučaju i kako zaštititi i ostvariti statusna prava. Korisnici na navedeni način lakše ostvaruju statusna prava pred institucijama javne i državne uprave što doprinosi njihovoj deinstitucionalizaciji i pravnoj zaštiti, a ujedno smanjuje njihovu ovisnost o pomoći okoline. Aktivnost obuhvaća i pripremu podnesaka za korisnike, pripremu i održavanje predavanja o specifičnim temama, praćenje aktualne zakonodavne promjene i zakonodavne prakse koje se odnose na osobe s invaliditetom, zatim aktivno zagovaranje za poboljšanje istih i pravovremeno informiranje članova UIR Zagreba o svim zakonskim promjenama značajnima za ostvarivanje njihovih statusnih prava.

Socijalno-inkluzivno savjetovalište usmjereno je na praktičnu pomoć prilikom ostvarivanja prava ispred institucija socijalne skrbi, kao što su pomoć pri ispunjavanju obrazaca najčešće traženih zahtjeva kao što su zahtjev za priznavanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, zatim zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu i zahtjev za osobnu invalidninu. Aktivnost obuhvaća i pružanje pomoći pri ishođenju određenih prava i povlastica na temelju rješenja izdanih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao što su Iskaznica za osobe s invaliditetom, SMART kartica, Nalaz i mišljenje za Znak pristupačnosti i slično. Aktivnost obuhvaća i pomoć pri e-naručivanju na preglede u komunikaciji s bolnicama i pri snalaženju u okviru portala za e-usluge građana "e-Građani" pogotovo uzevši u obzir činjenicu da sve više usluga značajnih za korisnike postaju dostupne isključivo putem navedenog sustava, bilo da je riječ o djelomičnoj dostupnosti bilo u cijelosti.  

Psihoterapijsko savjetovalište provodi se s ciljem osnaživanja korisnika za suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima i nedaćama. U okviru aktivnosti korisnici će se moći uključiti u dvije različite radionice opisane u nastavku. 

Logoterapija - u okviru tri ponuđena termina tjedno individualne savjete pruža logoterapeut s višegodišnjim iskustvom, a koji volontira u UIR Zagreba. Logoterapija je jedna od psihoterapijskih pravaca usmjerenih na liječenje pomoću otkrivanja smisla u životu i pokazala se uspješnom u liječenju i preveniranju brojnih stanja kao što su depresija, anksioznost, opće nezadovoljstvo životom i slično. 

Psihoterapija plesom i pokretom - radionica će se u grupnom obliku rada održati deset puta godišnje, a vodi ju Anita Kaiser, plesni terapeut s višegodišnjim iskustvom upravo s članovima UIR Zagreba. Psihoterapija plesom i pokretom tjelesno je orijentirana psihoterapija koja se temelji na primjeni plesa i pokreta kao kreativnog procesa. Uključivanje u nju pridonosi općem osjećaju dobrobiti, poboljšava raspoloženje, oslobađa od depresije i tjeskobe i umanjuje stres.

 

KORISNICI: invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom, članovi UIR Zagreba, s područja Grada Zagreba, načelno treće životne dobi. 

PARTNERI: Hrvatski savez udruga invalida rada i Udruga Speculum. 

 

 

Program je sufinanciran u okviru Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz proračuna Grada Zagreba, koji je raspisao Grad Zagreb.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok