Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Grad Zagreb

Pravilnik o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću

Pravilnikom o primjerenom ponašanju u odnosima s javnošću (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001) propisana su pravila i smjernice ponašanja čelnika gradskih upravnih tijela i zaposlenika u gradskim uredima, zavodima i službama u odnosima s građanima, njihovim udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i pravnim subjektima i drugim pripadnicima javnosti.

Navedenim Pravilnikom propisano je kako su se, u ophođenju s javnošću, gradski službenici dužni pridržavati načela i smjernica: zakonitosti, nediskriminacije i ravnopravnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, primjerenosti, dosljednosti, objektivnosti i nepristranosti te dostupnosti informacijama (otvorenosti).

Osim toga, prilikom postupanja s pripadnicima javnosti od gradskih službenika se zahtijeva uljudno i kulturno ponašanje, s tim da svakoj osobi moraju pristupati s dužnim poštovanjem, a ne ignoriranjem i omalovažavanjem, a osobito ne vrijeđanjem i isticanjem nadmoćnosti ili bilo kojega drugog oblika arogancije.

Osobito napominjemo kako je pravo osoba s invaliditetom na prijam preko reda regulirano odredbom članka 15. stavak 3. Pravilnika, temeljem koje odredbe gradski službenici osobama s invaliditetom i starijim osobama trebaju dati prednost kada one čekaju na prijam u njihov ured.

Ukoliko postupanje gradskih službenika ne bi bilo u skladu s pravilima i smjernicama koje su propisane navedenim Pravilnikom tada je moguće uložiti prigovor čelnicima gradskih službi, a rok za odgovor je dva mjeseca (ako propisom nije određeno drukčije).

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok