Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke županije

ZAKON O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM

NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ( NN 102/20 )

 

Dana 17.09.2020. godine stupio je na snagu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ( NN 102/20 ).

 

Istim je Zakonom propisana cjelovita obnova odnosno uklanjanje zgrada oštećenih i uništenih potresom u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine te gradnja zamjenskih nekretnina i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom. Cjelovitom obnovom u smislu tog Zakona smatraju se obnova građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi, a s tim u vezi i norme te pravila struke. Uz ostale potrebne radove, po potrebi, cjelovita obnova obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.

 

Sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurat će Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 60%, zatim Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija u visini od 20% u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima dok će vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina osigurati sredstva u visini od 20%.

Ako vlasnik ili suvlasnik nekretnine ne raspolaže potrebnim iznosom od 20% odnosno ako isti iznos ne uplati nadležnom tijelu prije početka radova obnove, Republika Hrvatska će, za isti iznos, upisati založno pravo hipoteke na nekretnini koja se obnavlja.

 

Ipak, Zakon je svojim člankom 6., stavcima 2. i 3., propisao iznimke od obveze vlasnika i suvlasnika nekretnine da u obnovi sudjeluju s 20% vlastitih sredstava, a koje se tiču i osoba s invaliditetom. Naime, vlasnik odnosno suvlasnik nekretnine oslobođen je osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu u sljedećim slučajevima:
– ako je vlasnik odnosno suvlasnik osoba s invaliditetom koja svoj status dokazuje pravovaljanim ispravama nadležnih tijela, sukladno naputku ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi,
– ako je vlasnik odnosno suvlasnik na dan 22. ožujka 2020. godine živio u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.

U tim slučajevima, vlasnik odnosno suvlasnik obnovljenu zgradu ne smije otuđiti u roku od pet godina od izvršene obnove i ta se zabrana upisuje u zemljišne knjige. U slučaju da vlasnik odnosno suvlasnik ipak želi otuđiti obnovljenu zgradu, treba u državni proračun uplatiti 80% iznosa sredstava koja su osigurali Republika Hrvatska te Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok